Thứ Hai 27.09, Thánh Vinh Sơn Phaolô | LCTTL năm B

466
Thánh Vinh Sơn Phaolô

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: FRanc Lee

Ca nhập lễ: Lc 4, 18
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát. 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh Sơn Phaolô mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo các linh mục; xin cho chúng con là những kẻ noi theo lời người dạy, luôn cháy bừng đức ái của người, để yêu mến điều người đã yêu mến, và thực hành điều người đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô….

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc Dcr 8,1-8
Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Da-ca-ri-a.
https://truthnet.org/Zechariah/Chapter8/Jerusalem_Glory.jpgCó lời Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Vì Xi-on, Ta phát ghen dữ dội, Ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Đức Chúa phán thế này: Ta đã trở lại Xi-on, Ta sẽ ngự lại ở Giê-ru-sa-lem. Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là Thành-trung-tín và núi của Đức Chúa các đạo binh là Núi Thánh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Trên những quảng trường Giê-ru-sa-lem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ. Ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. Tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi tới vui đùa. Đức Chúa các đạo binh phán như sau: Nếu đó là điều không thể được đối với số dân còn sót lại – trong những ngày ấy – thì cũng là điều không thể được đối với Ta chăng?  Sấm ngôn của Đức Chúa các đạo binh. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Ta sẽ đưa dân Ta ra khỏi miền đất phía mặt trời mọc và miền đất phía mặt trời lặn. Ta sẽ dẫn chúng về, cho cư ngụ ở giữa Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ là dân của Ta; còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 101,16-18.19-21.29 và 22-23.
Đ.  Chúa xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ.

1. Bấy giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu uý kính Ngài vinh hiển. Vì Chúa sẽ xây dựng lại Xi-on, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin.

2. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời. Vì Chúa đưa mắt từ toà cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên siết thở than và phóng thích những người mang án tử.

3. Con cháu bề tôi sẽ an cư lạc nghiệp, và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài. Rồi ra, ở Xi-on, người người sẽ rao tuyền danh thánh Chúa, tại Giê-ru-sa-lem, ai nấy ngợi khen Người, khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa.

Tung hô Tin Mừng:  Mc 10,45b
Allêluia, Allêluia. Con Người đến để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Đọc Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng: Lc 9,46-50
Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.

Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: Trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giê-su biết điều các ông đang suy nghĩ trong lòng, Người liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất”. Ông Gio-an lên tiếng nói: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không đi theo Thầy cùng với chúng con”. Đức Giê-su bảo ông: “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!” Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Vinh-sơn biết can đảm lấy cuộc sống để diễn tả các mầu nhiệm thánh nhân cử hành. Xin Chúa dùng sức mạnh của thánh lễ này làm cho chúng con cũng trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 106, 8-9
Nào ta cảm tạ Chúa, vì lòng Chúa nhân từ, đã làm cho người trần bao kỳ công tuyệt diệu: họng ráo khô, Chúa cho uống phỉ tình, bụng đói lả Người cho ăn thỏa thích. 

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa được trợ lực nhờ bí tích Thánh Thể và tin tưởng vào tình thương của Chúa, xin cho chúng con, nhờ gương sáng của thánh Vinh Sơn, được thấm nhuần Thánh Thần Tình Yêu của Chúa, để phục vụ người nghèo và loan báo cho họ Tin Mừng Cứu Độ. Chúng con cầu xin…