Tết Kỷ Hợi | Thánh Vịnh Đáp Ca | Panô minh họa 3 ngày Tết

1562

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Franc Lee

Mùng 1 Tết: Cầu bình an cho Năm Mới

Mùng 2 Tết: Kính nhớ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ…

Mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm

Franc Lee