Mồng 1 Tết: Cầu Bình An Cho Năm Mới | Lời Chúa trong Thánh Lễ

643

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mói chúng con họp nhau đây để dâng lòi chúc tụng ngợi khen Chúa, cúi xin Chúa mở lượng hải hà, ban cho hết mọi người chúng con trong năm… này được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi càng thêm nhân đức hầu đáng hưởng phúc lộc dồi dào. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc download bài đọc 1 tại đây

Bài đọc I: St 1,14-18
Thiên Chúa tạo dựng muôn loài trên trời dưới đất cho chúng ta hưởng dùng. Đặc biệt Người dựng nên mặt trời mặt trăng và các ngôi sao để xác định ngày giờ năm tháng. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây.
Bài đọc I: St 1,14-18
Lời Chúa trong sách Sáng Thế.
Thiên Chúa đã phán: “Phải có những vầng sáng trên vòm trời để phân rẽ ngày với đêm, để làm dấu chỉ xác định các đại lễ, ngày và năm. Đó sẽ là những vầng sáng trên vòm tròi để chiếu soi mặt đất”. Liền có như vậy. Thiên Chúa làm ra hai vầng sáng lớn: vầng sáng lớn hơn để điều khiển ngày, vầng sáng nhỏ hon để điều khiển đêm; Người cũng làm ra các ngôi sao. Thiên Chúa đặt các vầng sáng trên vòm trời để chiếu soi mặt đất, để điều khiển ngày và đêm, và để phân rẽ ánh sáng với bóng tối. Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp.Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Tv 36,3-4. 5-6.23-24.25-26
Đ:
Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
X: Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện,
Thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng. (Đ)
X: Hãy ký thác đường đời cho Chúa,
Tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay.
Chính nghĩa bạn, Chúa sẽ làm rực rỡ tựa bình minh.
Công lý bạn, Người sẽ cho huy hoàng như chính ngọ. (Đ)
X: Chúa giúp con người bước đi vững chải,
Ưa chuộng đường lối họ dõi theo.
Dầu họ có vấp cũng không ngã gục,
Bởi vì đã có Chúa cầm tay. (Đ)
X: Từ nhỏ dại tới nay tôi gia cả,
Chưa thấy người công chính bị bỏ roi,
Hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ.
Ngày ngày họ thông cảm và cho mượn cho vay,
Dòng giếng mai sau hưởng phúc lành. (Đ)

Nghe hoặc download bài đọc 2 tại đây

Bài đọc II: P14, 4-8
Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!
Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô tông đồ gởi tín hữu Philípphê.
Thưa anh em, anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu. Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tỉnh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Đó là lời Chúa.

Lời tung hô Tin Mừng:
Allêluia, Allêluia. Ngày lại ngày, chúng con ca ngợi Chúa. Mãi ngàn năm, xỉn chúc tụng danh Ngài. Allêluia.

Nghe hoặc download bài Tin Mừng tại đây

Tin Mừng: Mt 6, 25-34
Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và ăn ở công chính.

https://www.cornerstonechurchsmithville.ca/wp-content/uploads/2020/04/sliderrobin-730x476.jpg

Tin Mừng Chúa Giêsu Kỉtô theo thánh Matthêu.
“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hon áo mặc sao? Hãy xem chim tròi: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uổng gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân, chọn lựa trong tỉnh hoa của ruộng vườn. Xỉn cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân, và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Xỉn Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày xuân mới, mà tuôn đỗ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn. Chúng con cầu xin…