Đồng xu của bà góa, trị giá bao nhiêu? | Chúa Nhật 32 Thường Niên B | Vo Ha

331

vo ha

Bản Tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ 1776 có câu “mọi người sinh ra bình đẳng…”. Thêm nữa, bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 cũng ghi rõ: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được … “Đó là trật tự tốt đẹp thuở ban đầu khi mới sáng tạo.

Còn với thời gian thì thế giới nầy xuất hiện đa sắc tộc, xã hội phân chia nhiều giai cấp, nên cuộc sống có cao có thấp, có dư thừa hay thiếu hụt khác nhau. Do đó, các tôn giáo đều răn dạy con người giúp đỡ nhau về vật chất cũng như tinh thần.

Tuần trước, Chúa Giêsu tóm gọn tinh hoa của Đạo Chúa chỉ có 2 điều căn bản: Mến Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Chúa nhật 32 Thường Niên B nầy, Thánh Kinh đưa ra hai mẫu gương thương người như chính mình bằng việc giúp đỡ hay bố thí qua hình ảnh 2 bà goá, một người thời Cựu Ước và người kia thời Tân Ước. Ta cùng đọc nguyên văn Lời Chúa cùng xin ơn soi sang.

BÀI ĐỌC I: 1 V 17, 10-16 
“Bà goá lấy bột làm một cái bánh nhỏ, rồi mang đến cho ông Êlia”.

Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà.

Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, tiên tri Êlia chỗi dậy lên đường đi Sarephta. Khi ông đến trước cửa thành, ông thấy một quả phụ đang lượm củi; ông gọi bà và nói với bà rằng: “Xin đem cho tôi một ít nước trong bình để tôi uống”. Ðương lúc bà đi lấy nước, ông gọi lại mà nói: “Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh”. Bà thưa: “Có Chúa là Thiên Chúa hằng sống chứng giám: Tôi không có sẵn bánh, tôi chỉ còn một nắm bột trong hũ với một ít dầu trong bình. Này đây tôi lượm vài que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn, rồi chết thôi”. Êlia trả lời bà rằng: “Bà đừng lo, cứ đi và làm như bà đã nói. Nhưng, với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và con trai bà. Vì Chúa là Thiên Chúa Israel truyền rằng: ‘Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không vơi đi cho đến ngày Chúa cho mưa xuống trên mặt đất’”. Bà đi làm theo lời ông Êlia; chính ông và bà cùng cả nhà đều đủ ăn; từ ngày đó hũ bột không cạn và bình dầu không vơi như lời Chúa đã dùng Êlia mà phán.

BÀI ĐỌC II: Dt 9: 24-28 
“Ðức Kitô chỉ tế lễ chính mình một lần để huỷ diệt nhiều tội lỗi”.

Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người.

Bài trích thư gửi tín hữu Do-Thái.
Ðức Giêsu không tiến vào cung thánh do tay người phàm làm ra chỉ là hình bóng cung thánh thật, nhưng Người vào chính thiên đàng, để từ đây xuất hiện trước tôn nhan Thiên Chúa vì chúng ta. Người không còn hiến dâng chính mình nhiều lần, như vị thượng tế vào cung thánh mỗi năm một lần với máu không phải của mình. Chẳng vậy, từ tạo thiên lập địa, Người đã phải chết nhiều lần; nhưng từ nay cho đến tận thế, Người chỉ xuất hiện một lần tế lễ chính mình để huỷ diệt tội lỗi. Như đã quy định, người ta chỉ chết một lần thế nào, sau đó là phán xét, thì Ðức Kitô cũng hiến tế một lần như vậy, để xoá tội lỗi của nhiều người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để chuộc tội, nhưng để cứu độ những ai trông đợi Người.

PHÚC ÂM: Mc 12, 38-44
“Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết”.

Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng: “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá: Họ sẽ bị kết án nghiêm ngặt hơn”.

Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: “Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình”.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình

Bài đọc 1 được trích từ sách các Vua quyển thứ I, ghi lại thời kỳ đại hạn trong vùng. Trời không mưa, các dòng suối khô cạn, nên không trồng trọt gì được. Rồi Chúa lại bảo tiên tri Elia (c 900- c 849) TCN và ông vâng lệnh Chúa đến Sarepta một vùng của dân không có người Do Thái và xin bánh từ một bà goá dân ngoại. Bà đã lấy phần bột và dầu cuối cùng để làm chiếc bánh dâng lên ông. Phép lạ Chúa cho xảy ra sau đó, là bột và dầu không khô cạn cho bà, con bà và tiên tri đến khi có mưa xuống.

Bà đã lấy phần bột và dầu cuối cùng để làm chiếc bánh dâng lên ông.

Dân chúng trong vùng Sarepta là vùng thờ thần Ba-an. Thần nầy không có quyền phép chi. Chỉ một mình Thiên Chúa, qua vị đại diện là Elia mới có khả năng đóng cửa trời và làm cho mây mưa trở lại. Hai là bà góa thời Elia đầy lòng tin tưởng vào Chúa và người của Thiên Chúa, nên dâng lên ông chiếc bánh cuối cùng đáng lẽ là của bà và đứa con, nên được phần phúc tiếp theo sau đó. Việc làm của bà góa mang lại kết quả đúng như câu ca dao mà ông bà Việt Nam đã dạy con cháu: “Mình ăn thì hết, người ăn thì còn”, giúp dẫn tới một bà goá khác thời Chúa Giêsu còn tại thế.

Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu đối đầu nặng với những lề thói giả hình ích kỷ bề ngoài của nhóm lãnh đạo và luật sĩ Do Thái thời đó. Mà thời nầy, chưa chắc gì con tránh được những thói xấu của họ. Con cũng thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, dành ghế nhất trong nhà thờ và đám tiệc, giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các người yếu thế.

Thêm ý khác, là Chúa Giêsu thấu suốt lòng người, nên nhìn những người dâng tiền cho đền thờ và đánh giá bà goá hôm đó dâng 1/4 đồng tiền dùng để nuôi sống mình. Còn những người khá giả giàu có khác, khác chỉ dâng phần dư thừa cho đền thờ.

Cả hai bà goá vì thương (thuốc về mặt tinh thần) mà tặng mà cho bánh, dâng tiền (phần vật chất). Cả hai việc trên như xác và hồn con người hợp lại. Nó cũng như phần cứng (cương liệu) và phần mềm (nhu liệu) của chiếc máy vi tính hay điện thoại di động thời nầy. Xét về mặt tôn giáo cũng vậy.

Không phải chỉ tin yêu Chúa trong lòng là đủ, mà phải dự các bí tích và tham gia những việc lành phước đức khác trong Giáo Hội. Đồng thời cũng phải theo khả năng, vươn tay tới những anh chị em cần giúp đỡ, như trong bài Phúc âm tuần trước Chúa muốn.

Đạo của Đức Cồ Đàm, cũng có câu chuyện về một bà goá dâng 1 chung dầu thấp đèn, nhân mùa kết tập chư vị tì kheo. Dầu của bà làm cho đèn cháy sáng một thời gian dài sau mùa kết tập chấm dứt, đến nỗi chư tăng phải tập trung chú nguyện mới dập tắt được.

Xin dâng lời cầu

Chúa Giêsu thấu suốt mọi tâm hồn. Người không bị lừa gạt bởi những vẻ bề ngoài.

  • Xin cho mọi thành phần trong Hội thánh luôn tránh xa những thói quen giả hình và máy móc / đối với Chúa cũng như đối với mọi người.
  • Xin cho các nhà cầm quyền tránh lừa gạt dân, mà biết tôn trọng sự thật và công lý, để dân chúng được sống bình an.
  • Xin cho người giàu được ơn khôn ngoan của Chúa để biết sống quảng đại và chia sẻ theo gương bà góa trong Tin mừng hôm nay.
  • Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng con, biết rộng rãi với việc Chúa và với mọi người, theo gương bà goá năm xưa.

Chúa đánh giá mọi người theo sự thật trong lòng mà không theo hình thức bề ngoài. Xin giúp chúng con biết sống thành thật và quảng đại với Chúa cũng như với mọi người, để luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.