Chúa Nhật, ngày 13 Tháng Một, Chúa Chịu Phép Rửa | LCTTL năm C

871

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo)   

Ca nhập lễ:  x. Mt 3,16-17
Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của Ta, Người làm cho Ta vui thoả.”

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Đức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin


Bài đọc 1
:  Is 40: 1-5, 9-11
Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
Thiên Chúa phán: Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Yêrusalem và hô lên cho thành: thời phục dịch của thành đã  mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm.” Có tiếng hô: “Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băg cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán. Hỡi kẻ loan Tin Mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Yêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu đa rằng: Kìa Thiên Chúa các ngươi!” Kìa Ðức Chúa quamg lâm hung dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người này công lao lập đươc, trước mặt Người đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con Người ấp ủ vào long, bầy chiên mẹ cũng tận tình dẫn dắt. Đó là lời Chúa.

Đáp ca Tv 103, 1b-2a.2b-4.24-25. 27-28. 29-30
Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi! Chúa muôn trùng cao cả.

1./ Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả! Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt, cẩm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang.

2./ Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng, điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài: làm gió bốn phương, nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.

3./ Công trình Ngài, lạy Chúa, quả thiên hình vạn trạng!  Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan, những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất. Này đại dương bát ngát mênh mông, nơi muôn vàn sinh vật to lẫn nhỏ vẫy vùng,

4./ Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Ngài ban xuống, chúng lượm về, Ngài mở tay, chúng thoả thuê ơn phước.

5./ Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi. Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này.


Bài đọc 2:
 
Tt 2, 11-14;  3,4-7
Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới.
Lời Chúa trong thư thánh Phao Lô tông đồ gửi ông Ti tô.
Anh thân mến, ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta bỏ đời sống vô luân và các đam mê thế tục, mà sống điềm đạm, công chính, đạo đức nơi đời này, Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Yêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta, xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của Người, một dân hang say làm việc thiện. Khi Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta biểu lộ long từ bi và nhân ái của Người, Người đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót. Người cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn tái sinh và đổi mới do Thánh Thần thực hiện. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần trên chúng ta, nhờ Ðức Yêsu Kitô, Đấng Cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Đức Ki tô, chúng ta được thùa hưởng sự sống đời đời như chúng ta vẩn hy vọng. Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng:   x. Lc 3, 16
Allêluia. Allêluia. Ông Gio-an nói: có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến; chính Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Alêluia.


Tin Mừng:
 
Lc 3, 15-16. 21-22
Đức Giê Su chịu phép rủa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.
Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.” Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra,  và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.” Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải Đức Ki-tô Con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này: Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của Người là chính Đấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời tiền tụng
Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Cha đã dùng những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới: Nhờ tiếng Cha từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng Ngôi Lời của Cha ở giữa loài người, và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con nhận biết Đức Ki-tô là Tôi Trung của Cha, được xức dầu hoan lạc và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng: Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Ca hiệp lễ:  Ga 1,32.34
Đây là Đấng mà ông Gio-an đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa.”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no lòng thoả dạ. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo lời Con Một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa mà con thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con  cầu xin