Bài giảng Chúa Nhật 7 Quanh Năm C

1185

Thời gian: Chưa đến cuối tuần,
Lời Chúa lại đến thấm nhuần đời tôi.
Mười phút, khử lấy mùi hôi,
Thần trí thanh thản, thả trôi về trời. Amen.

1. Video bài giảng

Thơ diễn ý: 

Các con hãy yêu kẻ thù:
Làm ơn , chúc phúc, kẻ dù ghét con.
Cầu nguyện cho kẻ đánh con.
Chìa luôn má nữa, tát cho đồng đều.

Yêu là thí mạng đánh liều,
Áo trong áo khoát một điều cho luôn.
Xin-Cho! kể bỏ kể buông,
Mượn gì? thoả đáp! không buôn kiếm lời.

Ân đền oán trả! Ối giời!
Ai làm chả được nhiều lời mất công!
Sống đạo, cao vượt trên không:
Lấy ân báo oán mới mong con Trời.

Nhân từ lấy đức ở đời,
Đừng xét đừng đoán lắm lời gièm pha.
Chúng con chỉ có một Cha,
Tốt lành nhân ái thứ tha mọi người.
Amen.

CHÚA NHẬT VII QUANH NĂM
Sách Samuel quyển I 26.2.7-9, 12-23, 22-23 ;
Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.45-49
và Phúc Âm Luca 6.27-38

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây:

Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.
Ðó là lời Chúa – Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

I. Giáo Huấn Phúc Âm:
1. Cựu Ước hay luân lý Do Thái là ân đền oán trả. Giáo huấn của Tân Ước, của luân lý đạo mới phải siêu việt và hoàn thiện là ân báo oán, là phải yêu thương kẻ thù.
2. Yêu thương kẻ thù không chỉ có nghĩa là tha thứ hay bỏ qua, nhưng còn phải làm ơn, cầu nguyện, cầu phúc cho kẻ ghét mình.
3. Mọi người là anh em với nhau vì có chung một Cha nhân từ trên Trời, ban mưa ơn phúc cho kẻ lành người dữ.

II. Vấn nạn Phúc Âm:
Tại sao Chúa dạy: Yêu thương kẻ thù! Làm ơn và cầu nguyện cho kẻ ghét mình… xem chừng nghịch lý với đời thường và không làm thay đổi gì thế giới đầy hận thù nầy?
Yêu thương kẻ thù là hoàn thiện hoá lể luật Cựu Ước: mắt thế mắt răn đền răn.
Yêu thương kẻ thù là cách để từ bỏ, để lột xác thành con người mới trong đạo Tân Ước, được coi như một gia đình của Chúa, có Chúa là Cha và chúng ta là anh chị em với nhau.

Thù hận là bị trói buộc và sốjg trong tiêu cực, làm tắt nghẽn hiệp thông.
Yêu thương kẻ thù ban cho con người bình an tâm hồn.
Phải, yêu thương kẻ thù, giáo huấn nghịch thường, nhưng làm cho con người bình thường sống trọn nhân cách: đầu đội Trời chân đạp đất, thờ Chúa và sống huynh đệ với người khác.
Giáo huấn “Yêu thương kẻ thù” không làm thay đổi thế giới đầy hận thù nầy. Thế giới con người có từ thuở nào và kéo dài cho đến lúc nào, chúng ta không biết. Đời sống chúng ta quá ngắn không chứng kiến những thay đổi từ thù hận sang tình nghĩa huynh đệ… Tuy nhiên, chúng ta thấy con người có thực hành giáo huấn yêu thương kẻ thù. Bằng chứng: Có rất nhiều tổ chức từ thiện bác ái trên thế giới như Liên Hiệp Quốc, như Hội Hồng Thập tự, như tổ chức Huynh đệ không biên giới, những food bank, những helping hands… Nhiều và rất nhiều và thế giới bớt đi nhiều thù hận.

Chúa dạy ai tát má nầy thì đưa luôn má kia… Sao Chúa không đưa má bên kia cho anh lính tát đêm bị bắt và xét xử… mà còn hỏi: sao anh tát tôi?
“Tát má nầy, đưa luôn má kia…” Không có nghĩa khuyến khích bất công hay chấp nhận đàn áp. Nhưng có nghĩa là không tát lại trả thù… và nhẫn nhịn chịu đựng. Trong thực tế, chúng ta dung từ “đánh nhau” tức cả hai bên cùng đấm đá hay bắn giết nhau… nhưng nếu, chi một bên đánh và bên kia chịu bị đánh thì… người đánh sẽ bị kết án là bạo lực hay đàn áp.
Chúa không đánh lại anh lính tát mình, nhưng chỉ hỏi: sao anh lại tát tôi, tôi làm gì sai? Ai cũng thấy đây là bạo lực và đàn áp. Anh lình không tát nữa, có lẽ đã nhận ra hành động đàm áp của mình chăng?

III. Thực hành Phúc Âm:
Nhạc sĩ Việt Khang bị tù 4 năm và 3 năm quản chế đã được thả tự do và định cư tại Mỹ. Anh được hàng triệu người ái mộ vì những bài hát bênh vực cho công lý nhân quyền và chống ngoại xăm như Việt Nam tôi đâu? Con đường Việt Nam – Trả lại cho dân và nhất là bài hát Anh là ai? “Cho hỏi anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm gì sai? Anh là ai, sao đánh tôi không một chút nương tay?” Hàng triệu người hoan hô Việt Khang và coi anh như một nhạc sĩ anh hùng. Ai cũng phải nhìn nhận rằng: Đây là những bài hát “quá là hay!” và có sức mạnh phá đổ bạo lực và thay đổi.
Không dám chắc, nhưng Đỗ Minh Trí, tức Việt Khang nầy đã tự nhận là được Ơn Trên hướng dẫn để sáng tác và hành động. Ơn Trên mà Việt Khang xác nhận nhiều lần có phải là câu Chúa phản đối anh lính tát Chúa: Sao anh lại tát tôi, tôi làm gì sai? Hay giới luật: Yêu thương kẻ thù mà Chúa dạy hay không?

2. Bản văn bài giảng | Download File Word