Mừng 28 năm Linh Mục Cha Phêrô Trần Thế Tuyên

677

Hai mươi tám năm linh mục,
Không đợi chẵn năm sợ gục dọc đường.
Mạo muội thông báo tỏ tường,
Xin lời cầu nguyện đoạn đường tiếp theo.

Tình Chúa con mãi bám đeo,
Tình người nâng đỡ cheo leo độc hành.
Xin cho con mãi trung thành,
Hy sinh phục vụ Chúa dành “chỗ ngon”.

Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên
22.1.1993 – 22.1.2021

Năm 1972, ĐCV Vĩnh Long

Xem lại: