Thánh Lễ đầu tháng (1.12) cầu cho Gia đình Thánh Quí

471