Tuesday, 16/08/2022

Tin xem nhiều

Ngày 25 Tháng Mười Một, Chúa Nhật 34 Thường Niên, Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Kh 5,12; 1,6 Con Chiên đã bị giết nay xứng...

Chúa Nhật 32 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

https://youtu.be/WzoZIaTOib4 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3 Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Thứ Tư, ngày 24.03 | LCTTL năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ:  Tv 17,48-49 Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi quân thù,...

Thứ Hai, Ngày 26 Tháng Sáu | Lời Chúa trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  St 12,1-9 Tin Mừng: Mt 7,1-5 Ca...

Hòm bia Giao Ước là gì? (và chứa đựng gì bên trong?) | Sổ...

Hòm bia Giao Ước là gì? (và chứa đựng gì bên trong?) Hòm Bia Giao Ước là gì? Sách Xuất Hành mô tả rằng: Hòm Bia...