Cao cung lên | Quang Dũng

890

  • Cao cung lên – Quang Dũng
  • Ghi hình trực tiếp tại Nhà thờ Chính Toà Hà Nội
  • Live Concert Giáo xứ Chính toà Hà Nội tổ chức 2018
  • Đạo diễn sân khấu : Trần Vi Mỹ
  • Chỉ huy dàn nhạc: Đồng Quang Vinh
  • Quay phim: Trần Xuân Chung
  • Âm thanh: 3S và Duy Nghĩa – Duy Bình
  • Dàn nhạc thính phòng Hà Nội
  • Cùng ekip PTH Media & Communications.