Viếng Vương cung thánh đường Santa Pudenziana… | Tri Khoan

657

Người đăng: Giáo hội Công giáo News vào tháng 4 06, 2021

Viếng Vương cung thánh đường Santa Pudenziana, nơi Thánh Phêrô là một vị khách

Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini | 09/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 21: Việc cung cấp cứ địa cho vị Giám mục đầu tiên của Rôma như thế nào?

Quý vị nhấp vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 21

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana có lẽ là một “domus ecclesia” cổ xưa được xây dựng vào thế kỷ thứ hai trên ngôi nhà của thượng nghị sĩ La Mã Pudente. Theo truyền thống, ông Pudente trở lại đạo nhờ Thánh Phêrô, ngài đã ở lại nhà ông trong bảy năm. Thánh Phaolô có lẽ cũng đã ở tại đây, và ngài đề cập đến ông Pudente ở cuối bức thư thứ hai của ngài gửi cho Timôthê.

Những gì còn lại của địa điểm có lẽ là nhà của ông Pudente nằm cách vương cung thánh đường 9 thước Anh (hơn 8m). Cái tên “Domus Pudentiana” sau này được liên kết đến một phụ nữ tên Pudenziana, người mà truyền thống nói là con gái của ông Pudente và là em gái của Thánh Prassede, người đã chết tử vì đạo.

Vương cung thánh đường đầu tiên có từ thế kỷ thứ 4 và đã trải qua nhiều lần tu sửa. Nhà thờ mà chúng ta thấy ngày nay là kết quả của việc trùng tu vào cuối thế kỷ 16 bởi Hồng y Caetani. Trong nhà thờ cũng có một cái giếng: Theo truyền thống, nó chứa máu của các vị tử đạo mà bà Pudenziana và Prassede đã chôn cất tại đây.

Tác phẩm nghệ thuật thực sự là bức tranh khảm trên gian cung thánh của thế kỷ thứ 5. Ở giữa là Chúa Kitô trên ngai tòa được bao quanh bởi các Thánh Tông đồ, trang phục như các thượng nghị sĩ La Mã. Nền phía sau là một thành phố; có lẽ là “Giêrusalem trên trời.” Tác phẩm được tác tạo trong thời kỳ Đế quốc La Mã sụp đổ. Với hình ảnh này, Đức Giáo hoàng Innocent I muốn nâng đỡ đức tin của người Kitô hữu ở Roma, tôn vinh quyền bính của Chúa Kitô và cho thấy Giáo hội là “thành trì mới của Chúa” thay vì “thành phố của loài người”.

Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa, kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan. (Đn 3:41)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Rôma.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale (bên trong). Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale (cung thánh). Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Bức tranh sau bàn thờ là “Vinh quang của Thánh Pudenziana,” hai bên là các tranh của các Thánh Timôthê và Novato, là anh em của thánh nữ. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Nhà thờ có một bức tranh khảm trên gian cung thánh có niên đại từ thế kỷ thứ 5. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Tranh khảm gian cung thánh (chi tiết). Cuốn sách đề cập đến “Ecclesia Pudentianae.” Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Nhà nguyện Caetani (thế kỷ 16). Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Một bức tranh khảm trong Nhà nguyện Caetani mô tả các Thánh Prassede và Thánh Pudenziana thấm máu của các vị tử đạo và bỏ vào một cái bình. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Cái giếng, theo truyền thống, Thánh Prassede và Thánh Pudenziana đã lưu giữ máu của những vị tử đạo. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Những cuộc khai quật bên dưới vương cung thánh đường đã giúp có thể khám phá được những gì còn lại của một dinh thự có từ thế kỷ thứ 2, được cho là của ông Pudente. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Trong các cuộc khai quật, một bức bích họa (thế kỷ thứ 9) mô tả Thánh Phêrô, người đã từng là khách lâu dài tại nhà ông Pudente, với các Thánh Prassede và Pudenziana. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale. Bức bích họa mô tả Thánh Phaolô, người đã từng là khách ở đây. Thánh Phaolô đề cập đến ông Pudente ở cuối thư thứ hai gửi cho Timôthê. Vương cung thánh đường Santa Pudenziana al Viminale thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý”.

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia.org]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 4/4/2021]