Viếng Vương cung thánh đường San Crisogono | Tri Khoan chuyển ngữ

537

Viếng Vương cung thánh đường San Crisogono:
Liên quan đến việc giải phóng nô lệ

Antoine Mekary | ALETEIA La chiesa appartiene al Patrimonio del Fondo Edifici di Culto – Ministero dell’Interno.

Marinella Bandini | 22/03/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 33: Nhà thần bí yên nghỉ ở đây là vị bảo trợ của các bà mẹ và gia đình.

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 33

Giao thông hỗn loạn ở phía trước Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere, mặc dù rất bề thế nhưng có lẽ không được chú ý. Tuy nhiên, nhà thờ chứa đựng những kho báu lớn. Để bắt đầu, nhà thờ nguyên thủy có từ thế kỷ thứ 5, hiện nằm dưới mặt đất sáu mét, một phần của nhà thờ hiện tại được xây dựng trên nó (thế kỷ 12). Việc cung hiến cho Thánh Chrysogonus thậm chí còn có từ trước đó; ngài có lẽ vừa là vị giám mục tử đạo của Aquileia, hoặc là chủ nhân của “domus ecclesiae” mà vương cung thánh đường được xây dựng trên đó.

Năm 1847, Đức Piô IX giao vương cung thánh đường cho Dòng Chúa Ba Ngôi, hiện vẫn còn quản lý nhà thờ. Sứ mệnh của họ — kể từ khi thành lập cộng đoàn vào thế kỷ 12 — rất cụ thể: giải phóng những người Kitô giáo khỏi cảnh nô lệ, là những người ban đầu đã trở thành tù nhân của người Moor. Điều này khiến họ trở thành đội tiên phong trong công cuộc đối thoại với Hồi giáo. Trong suốt lịch sử của mình, người ta ước tính rằng họ đã giải phóng được khoảng 900.000 nô lệ, đồng thời cũng chuộc lại các tác phẩm nghệ thuật. Một phần ba số tiền chuộc do Dòng chi trả, và phần còn lại là của dâng cúng.

Cùng yên nghỉ trong Vương cung thánh đường San Crisogono là thi hài của Chân phước Anna Maria Taigi (1769-1837), một thành viên dòng Chúa Ba Ngôi đời, một người vợ đầy tình yêu thương và là nguồn cảm hứng cho cuộc sống gia đình. Chúa đã ban cho chân phước những ân sủng siêu nhiên là trí tuệ, sự phân định và tiên tri. Trong 47 năm, chân phước nhận thấy một mặt trời chiếu sáng trước mặt mình, trong đó chân phước nhìn thấy trạng thái của các linh hồn. Cuộc đời của chân phước, gần như chìm khuất, vẫn tỏa sáng như mặt trời đối với nhiều người cùng thời với chúng ta.

Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8:11)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Roma.

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (bên ngoài). Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (bên trong). Vương cung thánh đường hiện tại được xây dựng trên vương cung thánh đường nguyên thủy vào thế kỷ 12. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere. Ở giữa gian cung thánh, một bức tranh khảm của họa sĩ Pietro Cavallini (thế kỷ 13) mô tả Đức Trinh nữ đội triều thiên với Chúa Hài đồng ngồi trong lòng Mẹ, hai bên là các Thánh Chrysogonus và Gioan. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (địa điểm khai quật). Cầu thang dẫn xuống nhà thờ nguyên thủy có từ thế kỷ thứ 5. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (địa điểm khai quật). Quang cảnh của gian cung thánh của vương cung thánh đường cổ. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (địa điểm khai quật). Bức bích họa các Thánh Chrysogonus, Rufinus và Anastasia ở hành lang giữa của hầm mộ. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (địa điểm khai quật). Lòng nhà thờ của vương cung thánh đường Paleochristian. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

 

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (địa điểm khai quật). Bức tranh khảm mô tả Thánh Benedict chữa một người bệnh phong (thế kỷ 10-11). Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere. Nhà nguyện của Chúa Giêsu Nadarét. Từ năm 1847 nhà nguyện được giao cho Dòng Chúa Ba Ngôi. Dưới bàn thờ là thánh tích của Thánh Giovanni de Matha, người sáng lập Dòng Chúa Ba Ngôi. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (Nhà nguyện Chúa Giêsu Nadarét). Tượng Chúa Giêsu Nadarét với hai tay bị trói là biểu tượng của người Kitô giáo bị bách hại. Đó là bản sao của một bức tượng được trục vớt ở Marốc vào năm 1621. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere (Nhà nguyện Chúa Giêsu Nadarét). Tượng Đức Mẹ Ả Rập, bổn mạng của các Kitô hữu vùng Vịnh Ba Tư, được giới trẻ của Hạt Đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập dâng cúng cho vương cung thánh đường này vào năm 2020, và là bản sao của bức tượng được đặt tại Kuwait từ năm 1948. Đức Mẹ được kêu cầu lòng trung thành và sự bảo vệ cho các Kitô hữu bị áp bức. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere. Thân xác của Chân phước Anna Maria Taigi (1769-1837), một thành viên của Dòng Chúa Ba Ngôi đời, một người vợ đầy tình yêu thương và là nguồn cảm hứng cho đời sống gia đình. Vương cung thánh đường San Crisogono ở Trastevere thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 25/4/2021]