Các thủ tục cần thiết để có Phép lành Tòa Thánh bằng giấy và trên mạng

1404

by phanxicovn

elemosineria.va

Chúng tôi xin dịch các thủ tục cần thiết để xin giấy Phép lành Tòa Thánh để các bạn có một khái niệm về cách xin. Trang web thủ tục gồm 7 thứ tiếng (Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan) nhưng rất tiếc không có tiếng… Việt Nam! Các bạn có thể vào trang này và tuần tự làm theo chỉ dẫn.  (https://www.elemosineria.va/papal-blessing-parchments/)

1. Đến xin trực tiếp ở Sở Từ thiện của Đức Giáo Hoàng ở Vatican

Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng ở bên trong Vatican, vào cửa Thánh Annà (bên mặt dãy cột của quảng trường Thánh Phêrô). Giờ mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy: Từ 9 giờ sáng đến 13.30. Tại đây chúng ta có thể lựa các mẫu giấy cảo thơm theo ý muốn.

2. Trên mạng, chỉ duy nhất mạng này và không có một mạng nào khác nhận hoặc chuyển trung gian.

2.1 Phải điền các chi tiết theo chỉ dẫn các trang:

 1. Chọn dịp nào mình xin (Rửa tội, Rước lễ lần đầu, Thêm sức, Đám cưới…) (https://www.elemosineria.va/parchments/)
 2. Chọn mẫu giấy (dựa theo các dịp khác nhau)
 3. Chèn các chi tiết cần thiết để viết (có thể làm một hoặc nhiều giấy)
 4. Đăng nhập người xin (có thể mở tài khoản riêng cho các dịp cần khác) và chọn thủ tục nhận giấy ở Vatican (trong giờ mở cửa của Sở Từ thiện) hay gởi qua dịch vụ gởi DHL (ghi địa chỉ người nhận)
 5. Tặng cho Sở Từ thiện bằng thẻ tín dụng (chỉ nhận VISA và MasterCard). Sở Từ thiện sẽ gởi e-mail xác nhận khi chuyển khoản thành công.

2.2 Thông tin cần thiết để xin Phép lành Tòa Thánh:

– Tên họ người nhận Phép lành

– Lý do hoặc dịp xin;

– Ngày, tên nhà thờ và địa phương nơi tổ chức nghi lễ (cần thiết khi đó là Bí tích, Khấn Dòng hay Sinh nhật; ngày và dịp không thể quá hơn 4 tháng hay không đầy 2 tháng)

– Địa chỉ (bổ túc bằng e-mail và điện thoại) của người nhận giấy.

2.3. Thời gian cần thiết để nhận giấy khoảng 15 ngày nếu đến Sở Từ thiện ở Vatican (trong e-mail xác nhận sẽ ghi ngày có thể đến lấy) và 20 ngày nếu gởi qua công ty giao hàng DHL (công ty sẽ gởi e-mail cho biết ngày gởi và các chi tiết cần thiết để theo dõi)

2.4. Chi phí sẽ như sau:

– Giấy cảo thơm từ 16 đến 24 tùy theo mẫu

– Chi phí gởi qua công ty DHL:

  • Ở Ý 13 âu kim (cho 20 cuộn giấy và 20 âu kim nếu nhiều hơn 20 cuộn)
  • Ở Mỹ và Canada 18 âu kim (cho 5 cuộn giấy)
  • Á châu và Châu Đại dương 23 âu kim (cho 20 cuộn giấy)

Ghi chú: Các chi phí và gởi hàng nằm trong sinh hoạt từ thiện hàng ngày của Sở Từ thiện để giúp người nghèo nhân danh Đức Giáo hoàng.

2.5 Các dịp để xin Phép lành Tòa Thánh

  1. Rửa tội, Rước lễ lần đầu, Thêm sức
  2. Đám cưới
  3. Chịu chức
  4. Khấn dòng
  5. Thánh hiến thế tục
  6. Chịu chức Phó tế vĩnh viễn
  7. Sinh nhật (10, 25, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80*) Đám cưới, Chịu chức, khấn Dòng
  8. Sinh nhật thường (18, 50, 60, 70, 80, 90, 100)*
  9. Người* hoặc gia đình Công giáo* (tên họ đầy đủ của vợ chồng có đám cưới tôn giáo)

Dấu hiệu ngôi sao (*) là người xin giấy phải “chứng nhận tình trạng phù hợp” có nghĩa là những người nhận giấy là người Công giáo giữ đạo, chỉ cần lời xác nhận của người xin với trách nhiệm của mình và trong các điều kiện cần thiết.

Ngoài các trường nêu trên, các trường hợp khác đều không được chấp nhận.

3. Đơn xin giấy phải được gởi bằng thư bưu điện hay fax (không nhận qua e-mail)

Dịch vụ này chỉ hiệu lực đến ngày 10 tháng 3-2019. Sau ngày này người xin hoặc phải trực tiếp đến Sở Từ thiện của Đức Giáo hoàng hoặc thông qua thủ tục trên mạng.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Xin đọc thêm: Bây giờ bạn có thể xin Phép lành Tòa Thánh qua mạng