Wednesday, 29/11/2023
Trang chủ Thẻ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Tag: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ

Tin xem nhiều

Bài giảng Chúa Nhật 14 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Chúa chọn thêm bảy mươi hai, Từng hai người một Chúa sai dọn đường. Làng mạc cho đến phố phường, Sẵn sàng đón Chúa, am...

Lý do thật đẹp của việc Đức Thánh Cha yêu cầu có một buổi...

Tri Khoan chuyển ngữ I.Media for Aleteia | 12/11/21 Chúng ta thường có suy nghĩ rằng người nghèo là những con số, những con số thống...

Thứ Sáu 14.01.2022 | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc) Ca nhập lễ Tôi thấy Chúa ngự toà cao cả, giữa muôn ngàn thiên...

Chúa Nhật, Ngày 13 Tháng Năm, Lễ Thăng Thiên | LCTTL Năm B 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ:  Cv 1,11 Hỡi các bạn...

Thứ Ba 12.09.2023 | Danh Thánh Đức Maria | Lời Chúa năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Martha đọc) Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây Bài đọc:  Cl 2,6-15 Thiên Chúa đã cho...