Thứ Tư Ngày 4 Tháng Mười, Thánh Phanxicô Átxidi, Lễ Nhớ | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

1516

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc: Hc 50, 1.3-7


Hoặc:
Gl 6,14-18


Tin mừng:
Mt 11,25-30


Ca nhập lễ:

Thánh Phan-xi-cô, người của Thiên Chúa, đã lìa xa nhà cửa, từ khước gia tài và trở nên nghèo hèn bé nhỏ. Vì thế, người được Thiên Chúa đỡ nâng.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phan-xi-cô trọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo để trở nên hình ảnh sống động của Đức Ki-tô. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng Chúa, và hăm hở bước theo Đức Ki-tô, lòng chan chứ an vui và đầy tràn yêu mến. Chúng con cầu xin.

Bài đọc: Hc 50, 1.3-7
Đằng sau hình ảnh của thượng tế Si-môn, chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh con người đã góp phần trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa.
Lời Chúa trong sách Huấn ca.
Trong cuộc đời, chính thượng tế Si-môn đã trùng tu ngôi nhà Thiên Chúa, lúc sinh thời, đã củng Đền Thờ. Vào thời ông, người ta đào bể chứa nước, là cái hồ có kích thước bằng bể đồng thời xưa. Vì lo lắng muốn bảo vệ dân khỏi tàn phá, ông đã củng cố thành phòng khi bị vây hãm. Ông uy nghi biết mấy giữa đám dân khi ông bước ra khỏi Nơi Cực Thánh! Ông tựa sao mai ngời sáng giữa tầng mây, như vầng nguyệt vào những đêm rằm, như thái dương chói lọi trên Đền Thờ Đấng Tối Cao, như cầu vòng rực rỡ giữa đám mây huy hoàng. Đó là lời Chúa.

Hoặc: Gl 6,14-18
Nhờ thập giá Đức Ki-tô, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian.

Bài trích thư  của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ga-lát.
Thưa anh em, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới. Chúc tất cả những ai sống quy tắc ấy, và chúc Ít-ra-en của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của Người. Từ nay, xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giê-su. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, ban cho thần trí anh em được đầy tràn ân sủng. A-men. Đó là lời Chúa. 

Đáp ca: Tv 15, 1-2a và 5.7-8.11
Đ. Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng.

1/ Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

2/  Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

3/  Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề, ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 11,25
Alleluia. Alleluia. Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệu Nước Trời cho những kẻ bé mọn. Alleluia.

Tin mừng: Mt 11,25-30
Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha, Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết Người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết Chúa Cha, trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học hỏi với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.

 Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chúng con dâng tiến lễ vật này để kính nhớ thánh Phan-xi-cô, vị Thánh đã trọn đời mê say thập giá. Xin Chúa thương chấp nhận và chuẩn bị lòng trí chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả này. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ Mt 5,3
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Lời nguyện hiệp lễ
Lời Chúa, Chúa vừa cho chúng con dự tiệc thánh. Xin thương giúp mọi người chúng con biết noi gương thánh Phan-xi-cô để lại mà tận tình yêu mến Chúa và nhiệt tâm lo việc tông đồ. Nhờ vậy, chúng con vừa nghiệm thấy lòng Chúa yêu thương, vừa hân hoan chia sẻ những hồng ân của Chúa để hết thẩy mọi người được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin.