Thứ Năm 23.09, Lễ Thánh Piô Năm Dấu, Linh mục | LCTTL năm B

403

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)            

https://www.padrepiodapietrelcina.com/en/wp-content/uploads/2019/04/saint-pio-of-pietrelcina.jpg

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Ca nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Phần tuyệt hảo may mắn đã về con, vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn (Tv 15,5-6). 

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa tòan năng hằng hữu, nhờ hồng ân đặc biệt Chúa đã ban cho Thánh Piô, linh mục được tham dự vào thập giá của Con Chúa và nhờ tác vụ của thánh nhân Chúa đã tái thực hiện những kỳ công lạ lùng của lòng thương xót Chúa; nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin ban cho chúng con, được kết hợp mật thiết với cuộc thương khó của Chúa Kitô, hầu đạt được niềm vui của sự phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Nghe hoặc Download Bài Đọc MP3 tại đây.  

Bài đọc Kg 1,1-8
Hãy tái thiết Đền Thờ. Ta sẽ lấy làm vui mà ở đó.
Khởi đầu sách ngôn sứ Khác-gai.

https://bibleteachingnotes.files.wordpress.com/2018/12/Haggai-1.jpg
Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không?

Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Dân đó dám nói: “Bây giờ chưa phải là lúc tái thiết Đền Thờ kính Đức Chúa.” Nhưng có lời Đức Chúa phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, rằng: “Bây giờ có phải là lúc để các ngươi ở trong các nhà có ghép gỗ đóng trần, còn Đền Thờ thì lại hoang tàn đổ nát không? Vậy giờ đây, Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Các ngươi gieo vãi nhiều, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu. Các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm. Đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi. Hãy lên núi, đưa gỗ về tái thiết Đền Thờ cho Ta. Ta sẽ lấy làm vui và tỏ vinh quang Ta ở đó, Đức Chúa phán. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 149,1-2.3-4.5-6a và 9b
Đ.  Chúa mến chuộng dân Người.

1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung! Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ, vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm Vua hiển trị.

2. Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ, nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

3. Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ, nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, miệng vang lời tán dương Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

Tung hô Tin Mừng:  Ga 14,6
Allêluia, Allêluia. Chúa nói: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Allêluia.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây.  

Tin Mừng: Lc 9, 7-9
Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?

“Ông Gioan, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?”

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Đó là ông Gio-an từ cõi chết chỗi dậy”. Kẻ khác nói: “Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!” Kẻ khác nữa lại nói: “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại”. Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách thấy mặt Đức Giê-su. Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nơi Thánh Piô, Chúa đã tác tạo ra hình ảnh con người mới trong sự công chính và thánh thiện, xin ban cho chúng con biết đổi mới tinh thần, để được xứng đáng dâng của lễ ngợi khen. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

Ca hiệp lễ
Thầy bảo thật anh em: anh em đã bỏ mọi sự mà theo Thấy, anh em sẽ nhận được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp (Mt 19,28-29). 

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ các bí tích, chúng con đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần Chúa, xin ban cho chúng con biết noi gương Thánh Piô, biết miệt mài tìm kiếm Chúa trên hết mọi sự để mang lại dấu ấn của Chúa Kitô chịu chết và sống lại, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.