Nhạc diễn ý Phúc Âm Lễ Chúa Thăng Thiên | Quang Hoài

660

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên – Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Minh An | Biên tập: Hiếu Nguyễn

Xem bài liên quan: