Chúa Nhật XVI Thường Niên C | Thơ – Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

934

NGÂM THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Giọng ngâm: Trà Lý | Video: Hiếu Nguyễn
Nghe hoặc Download File MP3

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Mộng Hoa | Video: Hiếu Nguyễn
Nghe hoặc Download File PDF | File MP3

PANÔ CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C

Franc Lee


Xem thêm Bài giảng Chúa Nhật XVI Quanh Năm C