Câu chuyện Giáng Sinh

1552

NguoiAnGiang

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

augustus_as_pontifex_maximus

Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ.

01_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri.

02_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi.

03_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai.

04_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa.

05_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.

07_jesus_birth_jpeg_1024_resize 08_jesus_birth_jpeg_1024_resize

Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ.

09_jesus_birth_jpeg_1024_resize 10_jesus_birth_jpeg_1024_resize 12_jesus_birth_jpeg_1024_resize 11_jesus_birth_jpeg_1024_resize01_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng…

02_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

và thức đêm canh giữ đàn vật.

03_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh…

04_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

… khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ.

05_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Nhưng sứ thần bảo họ : “Anh em đừng sợ.

06_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân.

08_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra…

09_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

… cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa.

10_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người:

11_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

“Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã,…

12_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

nằm trong máng cỏ.”

13_shepherds_angels_jpeg_1024_resize 16_shepherds_angels_jpeg_1024_resize 14_shepherds_angels_jpeg_1024_resize15_shepherds_angels_jpeg_1024_resize 07_shepherds_angels_jpeg_1024_resize

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

NguoiAnGiang