Bài giảng Chúa Nhật XXI Quanh Năm B

1319

1. Video bài giảng

Tóm ý:

Lời Thầy nghe quá chói tai
Ăn uống thịt máu sợ ai dám dùng
Yêu thương Chúa dạy tới cùng:
Thần trí yếu kém lùng bùng lỗ tai.

Nhiều kẻ từ biệt bái bai
Xác thịt trì kéo làm chai tâm hồn.
Chúa nói cuộc sống phần hồn
Cuộc sống trường cửu đọng tồn nơi Cha.

Thịt máu nuôi sống người ta
Hưởng phước trường cửu cùng Cha trên trời
Phần các con, ở hay rời?
Phê-rô phúc đáp đôi lời thật hay:

Bỏ Thầy biết theo ai đây?
Lời Thầy hằng sống, con đây bám Thầy.
Thầy là Đấng Thánh cao dày
Là Con Thiên Chúa đoạ đày vì yêu.
Amen

CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM B
Sách Giôsuê 24.1-2a, 15-17,18b;
Thư Thánh Phaolô Tông Đô gửi tín hữa Ephêsô 5.21-32
và Phúc Âm Thánh Gioan 6.61-70

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”.
Ðó là Lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

I. Giáo Huấn Phúc Âm:   

Nhiều người bỏ đi, kể cả một số môn đệ của Chúa. Họ không chấp nhận chân lý mạc khải về bánh hằng sống.

Muốn đến với Chúa và chấp nhận chân lý mạc khải như việc chấp nhận Mình Máu Chúa là của ăn… cần phải có ơn Chúa.

Phêrô tuyên tín: Chúa có lời hằng sống, vì Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, Đấng hằng sống.

II. Vấn nạn Phúc Âm:

Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

“Xác thịt chẳng có ích gì!” Có người cho rằng Chúa Giêsu khinh thường thân xác con người. Nếu thế thì Chúa mặc lấy thân xác con người là chuyện vô ích à? Không đúng! Phúc Âm Thánh Gioan chỉ muốn so sánh giữa thần khí và thể xác. Việc Chúa mạc khải “Ta là Bánh hằng sống, ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời…”  Đó là chuyện của thần khí, của đức tin…Nếu thấy khó nghe hay chói tai hay khó tin , vì hiểu theo nghĩa xác thịt tức trần tục, tức không có sự soi dần của thần khí…

Xin trích lời dẫn nhập sau đây về hiều Kinh Thánh: Sách Thánh là Lời Chúa đã thành lời người, cũng như Ðức Ki-tô là Lời Chúa đã thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Cả hai là công trình của Thánh Thần: Lời Chúa thành lời người do Thánh Thần linh hứng cho các tác giả viết ra; Lời Chúa thành người phàm do Thánh Thần tạo dựng tác động trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a. Công Ðồng khẳng định: “Lời của Chúa diễn tả qua ngôn ngữ của loài người, được đồng hoá với tiếng nói loài người, cũng như xưa Lời của Chúa Cha hằng hữu đã trở nên giống loài người, sau khi nhận lấy sự yếu đuối của xác phàm” (MK 13). “Nhưng Sách Thánh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, nên cũng phải được đọc và chú giải trong Chúa Thánh Thần.” Muốn thế, phải tôn trọng toàn thể hoạt động của Thánh Thần, nghĩa là “phải ân cần lưu ý đến nội dung, và sự thống nhất toàn bộ Kinh Thánh, dựa trên truyền thống sống động của toàn Hội Thánh và trên sự tương hợp toàn bộ đức tin” (MK 12).

Thầy mới có những lời đem lại sư sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Phúc Âm Gioan chương 6 câu 69 kết thúc và thành cao điểm của mạc khải về Chúa là bánh hằng sống trời. Chỉ trong Phúc Âm Gioan mới có diễn từ về bánh hằng sống và đưa đến cao điểm là lời tuyên xưng đức tin của Phêrô: Bỏ Ngài chúng con biết theo ai, chỉ có Ngài mới có Lời hằng sống và chúng con tin và nhận biết Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Đúng vậy, tất cả những chuyện xảy ra trước như dân chúng tìm kiếm Chúa để nghe giảng dạy, Chúa cho họ ăn no bằng phép lạ hóa bánh ra nhiều, sau đó Ngài mạc khải về bánh hằng sống: Chính ngài là của ăn của uống cho con người. Mạc khải thành thách đó, nhiều người không tin bỏ đi và sau cùng đại diện nhóm 12 là Phêrô đã mạnh dạn tuyên tin rằng: Chúa Giêsu là BÁNH hằng sống, là LỜI hằng sống vì Ngài là THIÊN CHÚA hằng sống. Phải đến với Chúa Giêsu chứ không một ai khác.

III. Thực hành Phúc Âm:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con được quyết tâm nghe Lời Chúa, quyết tâm theo sự hướng dẫn của Chúa và tìm kiếm vinh danh Chúa chứ đừng chao đảo hay lung lạc bởi ý kiến người khác.

Tôi hay yếu lòng. Nên tôi luôn cầu nguyện cho mình vững tâm và vững tin theo Chúa.

Có nhiều người xuyên tạc sự thật và muốn người khác hiểu sai sự thật. Chuyện có thật: Sau năm 1975, nơi nhà thờ tôi làm việc thường bị khám xét một năm chừng 3 lần. Mỗi lần kéo dài ít là 3 tiếng đồng hồ. Sau năm 1975 là những năm rất gắt gao về kiểm trả hộ khẩu. Không ai được quyền ngủ nơi nhà mình không có tên. Nhiều người bị tù về vấn đề nầy.

Đêm kia, nhà thờ bị xét và người ta tìm thấy 2 cô gái trong ban hát ngủ lại trong khu vực dành cho các nữ tu lo việc bếp núc và chăm sóc nhà thờ. Thế là người ta bắt loa lên và loan tin rằng: chúng tôi đã bắt được hai thiếu nữ ngủ lại trong khu vực nhà thờ, nhà ông Cha.

Bà con và cả người Công giáo đều tin rằng: Ông linh mục đã tằng tịu với gái trong khu vực nhà thờ. Người vu oan chiến thắng vì: bọn linh mục giả hình, làm bộ sống không vợ không con, kỳ thức những tên nầy mang gái vào ngủ hằng đêm.

Cha im tiếng nhận hàm oan. Kỳ thực Cha cũng không biết là có hai cô trong ban hát ở lại giúp việc cho các dì và vì khuya quá nên ngủ lại luôn ở nhà các dì.

Không có ai có lời hằng sống ngoài Chúa là Thiên chúa hằng sống. Chúa có lời ban sự sống.

Lời của các loa phóng thanh là lời vu khống và xuyên tạc có ác ý. 

Đọc, suy, sống và nói lời Chúa.

Tôi biết có một anh em rất thích đọc, suy, sống và nói Lời Chúa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh dành ít phút để đọc Lời Chúa ngày hôm sau, một lời cầu nguyện ngắn. Sáng sớm thức dậy: đọc lại Lời Chúa, suy niệm ngắn, đi làm…Nhìn anh và nghe anh… tôi thán phục vụ vì nhận ra sự biến đổi của Lời Chúa nơi anh. Anh tâm sự: Đời giả dối lắm…Người ta nói dối để sống… Chúa nói thật để chết… chết vì chúng ta.

Tôi cũng biết có một anh em linh mục chuyên lo lập nhóm cầu nguyện trong giáo xứ: Nhóm cầu nguyện cao niên – Nhóm cầu nguyện các gia đình trẻ – Nhóm cầu nguyện thanh thiếu niên…Cha giúp các nhóm cầu nguyện rất đơn giản như thấ nầy: Chọn một bài phúc âm chứng 10 cầu – Đọc một lần chung với nhau – Sau đó chia ra mỗi người một câu học thuộc trong 3 phút – Sau đó mỗi người chia sẻ ngắn gọn trên câu Phúc Âm của mình học.

Giáo xứ thật sự biến đổi. Bà con giáo dân sống đạo đức, bác ái và rất tịch cực. Lời hằng sống vào tâm – Suy niệm và cầu nguyện – Mang Lời hằng sống thực hành – Môi truồng chung quanh thành những người tại thế nhưng nói lời chân thật hằng sống.

Con xin Chúa mỗi một diều
Sáng chiều ít phút cho Lời Thần Lương.

2. Dạng Audio – Download File MP3

ooo
3. Bản Văn –
Download File Word