Bài giảng Chúa Nhật IV Quanh Năm A

985

Tám mối phúc thật Chúa ban:
Tinh thần nghèo khó! Lạc hoan nước trời!
Hiền lành nhân đức ở đời
Cơ nghiệp Đất Nước được mời trao ban.

Phúc cho phận tủi buồn than
Rồi đây sẽ được ủi an vỗ về.
Khao khát công chính đề huề
Sẽ được no thoả trăm bề phủ phê.

Thương người, phúc đức khỏi chê!
Sẽ được thương xót làm nê muôn người.
Lòng trong da sạch ở đời
Xem thấy Thiên Chúa cao vời thánh thiêng!

Thuận hoà, ơn phúc triền miên!
Bách hại, vu khống,.. triều thiên thiên đàng.
Sống phải cam chịu sầy sàng
Thiên đàng phúc lớn! Không màng phù vân. Amen

TTT.

Xin cầu nguyện cho Văn Phòng Cáo Thỉnh ở Nam Cali vừa được làm phép và khánh thành ngày 7.1.2017. Xin cho Cha Diệp có nơi chốn yên hàn, thuận tiện cho bà con lương giáo đến khấn nguyện xin ơn. Xin Chúa nhậm lời chúng con qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

Kèm theo đây là:

Thiệp chúc Tết năm con gà.
Mừng Xuân tuyết trắng gà nhà nín khe.
Một mình tổng thống hăm he
Rằng Ông tỷ phú không care thằng nào!

TTT.