Bài giảng Chúa Nhật 6 Phục Sinh

1220

Yêu Thầy có nghĩa giữ lời:
Thương yêu nhau mãi, Thầy mời, Thầy kêu.
Cuộc sống khốn khổ buồn hiu,
Vinh quang, phú quí, làm xiêu lòng người.

Xin Cha ơn phước lộc Trời:
Cho Thần chân lý đường đời cùng đi
Có Ngài không sợ cu ki
Không sợ lạc hướng gian nguy hãi hùng.

Thế gian đi đến đường cùng
Vì không có Chúa đi chung đồng hành.
Các con yêu mến trung thành
Thầy trò thành một ngôn hành đường đi.

Cha Thầy quyền phép trí tri
Ban ơn phù hộ kẻ đi với Thầy
Giới răn đơn giản có vầy:
Yêu thương mãi mãi như Thầy yêu thương. Amen.

Xin mời thưởng thức XIN CHA CHUYỂN CẦU số 24

Cũng xin mời vào website: truongbuudiepapt.net
để có những tin tức về tuyên thánh cũng như có thể nghe và đọc Lời Chúa mỗi ngày.

Kính mời
Cha Tuyên