Bài giảng Chúa Nhật 4 Phục Sinh

1172

Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh
Cầu ơn thiên triệu đọc kinh hãm mình.
Kính xin Thiên Chúa giữ gìn
Mục tử đích thực quên mình vì chiên.

Chủ chiên đích thực tự nhiên
Bài sai cửa chính ưu tiên bước vào
Chiên nghe tiếng chủ vui chào
Ngoan ngoãn theo chủ tiến vào đồng xanh.

Chủ chiên dẫn lối bước nhanh
Đi trước mắt ngước ngó quanh dòm chừng
Chó sói cọp dữ thú rừng
Tay gậy, tay đá, chận dừng tấn công.

Chủ chiên đích thực cầu mong:
Đàn chiên được sống, được trông kỹ càng
Công giáo duy nhất một ràn
Chủ chiên nhân hậu, bầy đàn bình yên.
Amen

oOo

– Mời tiếp tục xem những nhân chứng sống về Cha PX. Trương Bửu Diệp:
Bà Nguyễn Thị Thới, 94 tuổi | Bà Liền, con dâu ông Biện Thơ | Ông Ngô Minh Quang
trong Xin Cha chuyển cầu 21.

– Ngày 13.5.2017 Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến Fatima phong thánh cho Phanxicô và Jacinta. Xin cống hiến NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY SỐ 22: HÀNH HƯƠNG FATIMA, Bồ Đào Nha.