Thứ Ba, Ngày 04 Tháng Bảy | Lời Chúa trong Thánh Lễ Năm A

1357

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc:  St 19, 15-29


Tin Mừng:
Mt 8,23-27


Ca nhập lễ:
 
Tv 46,2
Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng; xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin.

Bài đọc:  St 19, 15-29
Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra.
Lời Chúa trong sách Sáng Thế.
Khi ấy, các sứ thần giục ông Lót rằng: “Đứng lên! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông bị chết lây khi thành bị phạt.” Ông còn dang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì Đức Chúa muốn cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành. Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: “Ông hãy trốn đi để cứu mạng sốngmình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây.” Ông Lót nói với hai người khách: “Thưa ngài, xin miễn cho! Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất. Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó để tôi được sống, thành đó nhỏ thôi mà!” Người nói với ông: “Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. Ông trốn vào đó mau, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó.” Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a. Khi mặt trời nhô lên khỏi mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ Đức Chúa, từ trời , xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối. Sáng hôm sau, ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt Đức Chúa. Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa! Như vậy, khi Thiên Chúa phá hủy các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở. Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 25,2-3.9-10.11-12
Đ. Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa.

1./ Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách con, tâm can này, xin đem thử lửa. Vâng, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Ngài.

2./ Xin đừng bắt con đồng số kiếp với tội nhân, chung vận mạng với phường khát máu. Tay chúng gây tội ác tầy trời, riêng tay mặt đầy quà hối lộ.

3./ Phần con đây, con sống vẹn toàn, xin giải thoát và xót thương con, lạy Chúa, trên mặt đất bằng, chân con đứng vững, giữa lòng đại hội, con xin chúc tụng Ngài.

Tung hô Tin Mừng: Tv 129,5
Allêluia, Allêluia. Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời Người. Allêluia.

Tin Mừng: Mt 8,23-27
Đức Giê-su trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người, và kìa biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền. Nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” Đức Giê-su nói: “Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin!” Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Các ông ngạc nhiên và nói: “Người này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” Đó là lời Chúa. 

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, Chúa dùng các bí tích để ban phát ơn cứu độ; xin cho cộng đoàn chúng con biết cử hành lễ tế thờ phượng này với tinh thần phục vụ của Đức Ki-tô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Ca hiệp lễ:  Tv 102,1
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi; toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lễ tạ ơn và đã được rước Mình và Máu Con Chúa là nguồn mạch sức sống dồi dào; xin cho chúng con hằng gắn bó cùng Chúa để sinh hoa quả tồn tại đến muôn đời. Chúng con cầu xin.