Sunday, 20/10/2019

Tin xem nhiều

Thứ Năm, 20 Tháng Mười Hai | LCTTL Năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ: x. Is 11,1; 40,5; Lc 3,6 Từ gốc Gie-sê sẽ...

Một lời khuyên chuyên gia của vị nữ tu người Ý: Những gì bạn...

Kevin Jones Denver, Colo., 1 tháng Bảy, 2019 / 03:48 sáng (CNA). - Nạn buôn người “đang diễn ra gần chúng ta hơn chúng ta...

Chúa Nhật, Ngày 06 Tháng Tám, Chúa Giê-su Biến Hình, Lễ Kính | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:   Đn 7, 9-10.13-14 Bài đọc...

Ngày 19 Tháng Tư, Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   Cv 3,1-10 Tin Mừng   Lc 24,13-35 Ca...

Thứ Bảy, Ngày 17 Tháng Sáu, Kính Đức Trinh Nữ Vương | Lời Chúa Trong...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  2 Cr 5, 14-21 Tin Mừng  ...