Saturday, 07/12/2019

Tin xem nhiều

Thứ Hai Ngày 05 Tháng Sáu, Thánh Bô-ni-phát, Giám Mục, Tử Đạo, Lễ Nhớ, Tuần 9...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc: Tb 1,3; 2,1a-8 Tin Mừng: Mc...

Thứ Bảy, Ngày 29 Tháng Bảy, Thánh Mác-ta, Lễ Nhớ  | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:   1 Ga 4,7-16 Tin Mừng   Ga...

Bài giảng Chúa Nhật 16 Thường Niên năm C

Thơ diễn ý: Matta đón Chúa vào nhà, Lăng xăng dọn dẹp lo trà dọn cơm. Cố gắng hầu tiếp thật xôm, Maria vô sự ngồi ôm chân...

Thứ Sáu, 03 Tháng Mười Một, Thánh Mác-ti-nô Po-rét, Tu Sĩ | Lời Chúa...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Rm 9, 1-5 Tin Mừng: Lc...

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá năm B

Tóm ý: Tư tế âm mưu giết Chúa Giu-đa, tiền bạc, héo úa lòng nhân. Sư phụ đong đếm đo cân Ba mươi đồng chẵn nghĩa ân Thầy...