Monday, 13/07/2020

Tin xem nhiều

Các nhà trừ quỷ Mỹ có thể đuổi quỷ bằng tiếng Anh

by phanxicovn la-croix.com, Claire Lesegretain, 2017-10-30 Hội đồng giám mục Mỹ vừa công bố bản dịch chính thức đầu tiên bằng tiếng Anh Nghi thức công...

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 12, ngày thứ năm trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo)   Ca nhập lễ:  Ga 3,16 Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã...

Chúa Nhật 2 Mùa Chay năm C | Nhạc & Ảnh diễn ý bài...

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài | Download File PDF PANÔ CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY Franc Lee

Giám đốc điều hành rất thành công bỏ tất cả để vào tu viện...

Matthew Green và Dolors Massot 14 tháng Sáu, 2019 Ông tìm thấy hạnh phúc không nằm trong của cải và những thứ xa xỉ, nhưng ở...