Sunday, 26/01/2020
Trang chủ Thẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Tag: lời Chúa trong thánh lễ

Tin xem nhiều

Lễ Thánh Gia Thất | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/e04uR6ElTF4 ĐÁP CA Download File PDF | File MP3 ALLELUIA Download File PDF | File MP3   Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Ngày 09 Tháng Bảy, Chúa Nhật 14 Thường Niên A | Lời Chúa trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Dcr 9,9-10 Bài đọc 2: ...

Khác biệt giữa Núi Ô-liu và Vườn Ghết-sê-ma-ni là gì?

Philip Kosloski 18 tháng Tư, 2019 Các tác giả Tin mừng có chỉ về cùng một nơi không? Trong Tin mừng của Thánh Mác-cô, sau bữa Tiệc...

Thứ Tư, Ngày 16 Tháng Tám | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc:  Đnl 34,1-12 Tin Mừng: Mt 18,15-20 Ca...

RIP – Lm Hoàng Kim Đại – GP Vĩnh Long

Tòa Giám Mục Vĩnh Long 103 Đường 3 tháng 2 P.1 – TP. Vĩnh Long. CÁO PHÓ Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà...