Sunday, 29/03/2020
Trang chủ Thẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Tag: lời Chúa trong thánh lễ

Tin xem nhiều

Ngày 29 Tháng Chín, Chúa Nhật 26 Thường Niên | LCTTL năm C

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ :  Đn 3,31.29.30.43.42 Lạy Chúa, trong mọi việc Chúa làm cho...

Một người di dân và con gái chết đuối ở Mêhicô: Bức hình làm...

parismatch.com, Ban biên tập, 2019-06-26 Người cha và con gái 2 tuổi chết đuối ở sông Rio Bravo khi họ muốn đến Mỹ từ Mêhicô....

Chúa Nhật 14 Thường Niên | Thánh Vịnh Đáp Ca năm C

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/jlMVhN64dQE ĐÁP CA Nghe hoặc Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Nghe hoặc Download File MP3 | File...

Ngày 03 Tháng Chín, Chúa nhật 22 Thường Niên, A | Lời Chúa Trong Thánh...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Phạm Tấn Huy | Kỹ thuật Audio Huy) Bài đọc 1:  Gr 20,7-9 Bài đọc...

Chúa Nhật 3 Phục Sinh B | Thánh Vịnh Đáp Ca

Nhóm Thánh Vịnh NaUy | Thánh Vịnh Đáp Ca https://youtu.be/SOSLkche4jk ĐÁP CA Download File MP3 | File PDF ALLELUIA Download File MP3 | File PDF   Nhóm Thánh Vịnh NaUy