Thursday, 15/04/2021
Trang chủ Thẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Tag: lời Chúa trong thánh lễ

Tin xem nhiều

Thứ Tư, Ngày 11 Tháng Bảy, Thánh Biển-Đức, Viện Phụ, Lễ Nhớ | LCTTL Năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Ca nhập lễ   Tv 15,5-6 Lạy Chúa, Chúa...
video

Xin Cha chuyển cầu số 35 | Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp

Clip video do những người thọ ơn Cha Trương Bửu Diệp ở Montreal thực hiện. Kỷ thuật quay Video không cao, nhưng rất cao...

Thứ Tư, ngày 16.09, Th. Cornêliô, Gh.Tđ. và Th. Cyprianô, Gm.Tđ. | LCTTL năm...

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)   Ca nhập lễ Các thánh đã theo chân Đức Ki-tô, được vui mừng trên...

Thứ Ba, ngày 02 Tháng Bảy | LCTTL năm C 

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Bạch Thảo đọc)  Ca nhập lễ:  Tv 46,2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên...

Thứ Sáu, Ngày 23 Tháng Hai | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay: (Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)  Bài đọc:  Ed 18,21-28   Tin Mừng: Mt 5,20-26   Ca...