Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa

502

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài
Video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc File PDF

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên