Bài giảng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

1331

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Sách Ngôn sứ Isaia 42:1- 4.6-7; Sách Tông đồ Công vụ 10:34-38
và Phúc Âm Thánh Matthêô 3:13-17

A. Video bài giảng

B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêô
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa, rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra, và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy, có tiếng từ trời phán: “Này là Con yêu dấu của Ta, Con đẹp lòng Ta”.
Ðó là lời Chúa. 

Diễn ý Phúc Âm

Chúa đến xin Gioan Tiền Hô,
Phép rửa sám hối điểm tô cuộc đời.
Ông Gioan giẩy nầy kêu trời:
Thân nầy bất xứng, ngược đời khó coi!

Không sao! Gioan hỡi Gioan ơi!
Thi hành ý Chúa đến nơi đến cùng.
Trời đất giây phút trùng phùng,
Cửa Trời rộng mở hãi hùng gì đâu!

Thánh Thần ví tựa chim câu.
Chúa Cha phán dạy đôi câu từ trời.
Con Ta dấu ái nhất đời,
Đẹp lòng Ta lắm nghe Lời Người luôn!

Tội lỗi! Chúa chẳng bỏ buông,
Con Chúa xuống thế rảo ruông mang về.
Chiên lạc, tội lỗi ê hề,
Bồng bế, ẩm lấy mang về Nhà Cha. Amen. 

I. Sứ điệp Phúc Âm:   

Cứu độ là chương trình của Ba Ngôi Thiên Chúa: Khi Chúa lãnh phép rửa để bắt đầu cuộc đời công khai có cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần xuất hiện nhìn nhận.

Chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa tội theo mô thức: Cha, Con và Thánh Thần. Ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được chính thức nhìn nhận là con Chúa và được xức dầu thánh hiến để đi loan truyền tin mừng cho muôn dân. Chúng ta được cứu độ, đồng thời chúng ta nhận sứ mạng mang ơn cứu độ đến cho người khác.

II. Dẫn giải Phúc Âm:

Chúa Giêsu là Thiên Chúa và là Con Thiên Chúa, là Đấng Cực Thánh, không thể có tội, tại sao lại xin ông Gioan làm phép rửa?

https://assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/1102014615/univ/art/1102014615_univ_lsr_xl.jpg

Câu trả lời của Chúa Giêsu “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính!” là một giải thích tại sao Chúa xin ông Gioan làm phép rửa? Không phải vì Chúa có tội, nhưng vì Ngài muốn trở nên một con người như chúng ta mọi đàng. Ngài muốn chu toàn mọi nghi lễ để làm gương sáng cho mọi người. Muốn nên công chính, phải lãnh nhận phép rửa sám hối. Ai cũng có tội. Ai cũng cần lãnh phép rửa sám hối của Gioan để nên công chính.

Chúa Giêsu đến để làm ứng nghiệm tất cả những gì các tiên tri đã loan báo về Đấng Cứu Thế: Ngài đến để cứu dân khỏi tội. Phép rửa Sám Hối bằng nước mà hôm nay Ngài lãnh nhận qua tay của Gioan là hình ảnh tiên báo về một phép rửa bằng Lửa và Thánh Thần mà Ngài sẽ thiết lập, để làm cho mọi người thành con Thiên Chúa và cũng là phương dược để cứu nhân loại khỏi tội.

So sánh giữa phép rửa sám hối của Gioan và bí tích rửa tội của Chúa Giêsu thiết lập?

Hai phép rửa đều giống nhau những điểm sau:

Cả hai đều dùng nước để nói lên ý nghĩa thanh tẩy tội lỗi.

Cả hai đều đòi buộc người lãnh nhận phải thực tâm sám hối tội lỗi và sống công chính.

Hai phép rửa khác nhau:

Phép rửa sám hối của Gioan chỉ là cử chỉ tỏ lòng sám hối, không là bí tích, không tất yếu phát sinh hiệu quả tha tội.

Phép rửa của Chúa Giêsu thiết lập là bí tích: Người lãnh nhận bí tích Rửa tội được tha tội tổ tông và tội mình làm.

Đan cử thí dụ để giải thích: Một người con không vâng lời cha mẹ, thấy cha mẹ buồn, thì đã khóc lóc hối hận. Khóc lóc và nước mắt rơi, dù nhiều cách mấy cũng chỉ là cử chỉ tỏ lòng hối hận về những sai trái mình làm. Nó không phát sinh hệ quả tha tội. Trái lại, người con đó nếu muốn được tha lỗi phải đến xin lỗi cha mẹ và hứa chừa tội cũng như được cha mẹ nói lời tha lỗi.

Có được phép rửa tội cho: Con cái của những đôi nam nữ sống chung không hôn thú và không phép đạo không? Những đứa con không cha? Con nuôi của những cặp đồng tính luyến ái không? Tên cha mẹ phải ghi vào sổ rửa tội thế nào?

http://www.saint-louis-des-francais.org/images/bapteme02.jpg

Giáo Luật quí định về việc rửa tội cho trẻ em dưới 7 tuổi như sau:

Ðiều 851: Việc cử hành Bí Tích Rửa Tội phải được chuẩn bị thích đáng. Vì vậy:

  1. Người lớn muốn lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, phải được nhận vào lớp dự tòng và, tùy mức độ có thể, được hướng dẫn khai tâm Bí Tích qua nhiều giai đoạn khác nhau; dựa theo đúng nghi thức khai tâm do Hội Ðồng Giám Mục đã thích nghi cũng như các quy luật riêng do Hội Ðồng Giám Mục ban hành.
  2. Cha mẹ của nhi đồng sắp được nhận Bí Tích Rửa Tội, cũng như những người sẽ lãnh trách nhiệm đỡ đầu, phải được giáo huấn đầy đủ về ý nghĩa của Bí Tích này và về những bổn phận gắn liền với Bí Tích. Cha Sở, tự mình hay nhờ người khác, phải chăm lo huấn luyện đầy đủ các phụ huynh bằng những bài huấn dụ mục vụ, và kể cả bằng sự cầu nguyện chung, trong lúc hội họp nhiều gia đình và bằng cách đi thăm viếng họ khi nào có thể.

Ðiều 868: (1) Ðể một nhi đồng được rửa tội cách hợp pháp, cần thiết phải:

  1. Có sự đồng ý của cha mẹ, ít là của một trong hai, hoặc của người thế quyền cha mẹ theo luật;
  2. Có hy vọng vững chắc rằng em bé sẽ được giáo dục trong đạo Công giáo. Nếu hoàn toàn không có hy vọng, thì phải hoãn việc rửa tội dựa theo các quy định của luật địa phương, sau khi đã cho cha mẹ biết lý do. (2) Trong cơn nguy tử, một nhi đồng con của cha mẹ Công giáo, và thậm chí không Công giáo, có thể được rửa tội cách hợp pháp, cho dù trái ý cha mẹ.

Ðiều 870: Ðứa trẻ bị bỏ rơi hay vô thừa nhận phải được rửa tội, trừ khi đã điều tra cẩn thận và biết chắc em đã được rửa tội rồi.

Ðiều 871: Bào thai bị sảy, nếu còn sống, thì phải được rửa tội, tùy theo mức độ có thể được.
Qua những khoản Giáo Luật trên, chúng ta thấy rằng: Những áp dụng chung cho toàn thể Giáo Hội về việc rửa tội cho những đứa con ngoại hôn, những đứa con không cha và những của con nuôi của những người đồng tính xem chừng còn mới mẻ quá.

Tuy nhiên, những vấn nạn trên đã được trả lời trong quyển “Canonical and Pastoral Guide for Parishes” do nhà xuất bản Wilson and Lafleur năm 2006 trang I-16 và trong quyển Canon Law of the Sacraments for Parish Ministry của Cha William H. Woestman, OMI. trang 35. Hội Đồng Giám Mục Canada cho áp dụng những điều sau:

Ðiều 868 §1 qui định: Có sự đồng ý của cha mẹ, ít là của một trong hai, hoặc của người thế quyền cha mẹ theo luật. Giáo luật chỉ đề cập đến cha mẹ, chứ không quan tâm về tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Nên con cái ngoại hôn vẫn được rửa tội. Hơn nữa, cha mẹ có bổn phận phải lo cho con mình sớm được rửa tội. Rửa tội là “Bí Tích Rửa Tội là cửa ngõ vào các Bí Tích. Sự lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội cách thực sự hay ít ra bằng nguyện ước là điều cần thiết cho phần rỗi (Ðiều 849). Không ai có quyền từ chối phần rỗi linh hồn của người khác.

Mẫu đơn hay quen gọi là single-mom được trọn quyền quyết định cho con mình được rửa tội. Tuy nhiên trong sổ rửa tội không chấp nhận cho pater ignatus – Father unknown – Không biết cha em bé là ai! Phải ghi rõ tên cha đẻ và cả tên cha nuôi nếu có để tránh những ngăn trở về huyết thống trực hệ hay bàng hệ sau nầy trong hôn nhân của đứa bé.

Con nuôi của những cặp đồng tính:

Ðiều 868 §2 qui định: Có hy vọng vững chắc rằng em bé sẽ được giáo dục trong đạo Công giáo. Nếu hoàn toàn không có hy vọng, thì phải hoãn việc rửa tội dựa theo các quy định của luật địa phương, sau khi đã cho cha mẹ biết lý do. Vấn đề không nằm nơi cặp đồng tính luyến ái, nhưng là quyền lợi thiêng liêng của đứa bé. Em bé có quyền được rửa tội, được giáo dục trong đức tin và được ơn cứu độ. Giáo Hội rửa tội cho em bé căn cứ trên đức tin của Giáo Hội và của cộng đoàn dân Chúa địa phương. Nên có ai đó, dù họ hàng, ông bà hay cha mẹ đỡ đầu hứa sẽ lo giáo dục đức tin cho em bé. Em bé đó sẽ được rửa tội. Nếu không, xin hoãn lại chờ cho đến khi những hy vọng giáo dục đức tin nầy khả thể. Tuy nhiên, nên hỏi ý kiến văn phòng chưởng ấn địa phận để được hướng dẫn, trước khi áp dụng những trường hợp đặc biệt trên để tránh thắc mắc tiêu cực cho người khác.

Sổ rửa tội: Ghi cả tên cha mẹ đẻ của em bé và tên của cặp đồng tính, coi như cha mẹ nuôi.

III. Thực hành Phúc Âm:

http://img.over-blog-kiwi.com/1/66/43/14/20150623/ob_cc19e1_bapteme1.jpgCó nên để con cái mình lớn khôn và chúng tự do chọn có tôn giáo hay không có tôn giáo, tự do chọn rửa tội hay không, vì giữ đạo hay không giữ đạo là nhân quyền, không nên ép huộc?

Tôi chỉ xin hỏi như thế nầy:

Khi con cái đến tuổi đi học, chúng ta có hỏi xem: Con mình có muốn đi học hay ở nhà chơi? Hay chúng ta lo chẩn bị tập vở và dẫn con mình đến trường. Có trẻ em nào tự quyết định chuyện đi học không? Có mấy ai thích học và không ham chơi? Không biết học như thế nào? Tốt xấu ra sao thì làm sao biết để chọn? Nếu chúng ta bắt con em mình đi học. Sau nầy khi chúng thành tài, chúng thành bác sĩ, kỹ sư, chúng có quay lại tố cáo chúng ta vì vi phạm nhân quyền không? Hay chúng tri ơn cha mẹ vì đã bắt chúng đi học khi còn nhỏ.

Khi có con nhỏ, cha mẹ có hỏi xem con cái mình thích ăn hay không? Hay chúng nó thích ăn thức ăn nào? Không! Cha Mẹ phải bắt con cái mình ăn và ăn thức ăn bổ ích chứ không phải ăn thức ăn chúng thích. Đứa con được nuôi dưỡng khoẻ mạnh không lẽ sau nầy lại đi tố cáo cha mẹ vi phạm nhân quyền, vì bắt chúng ăn.

Tôi thường thấy một bà mẹ trẻ Âu Mỹ mang con mình mới 3 tuổi đi cắt tóc, đặt con mình trên ghế và hỏi luôn what style of hair cut you want?  Con muốn cắt kiểu tóc nào? Sau một hồi thì hỏi: Do you like it? Con có thích không? Chúng ta nghĩ xem: Thằng bé mới 3 tuổi có biết gì mà chọn kiểu tóc hay thích kiểu tóc nào?

Việc chủ trương để con mình lớn lên và tự chọn tôn giáo thường phát xuất từ những bậc làm cha mẹ ở các nước Âu Mỹ. Ở đây, tự do cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bênh vực. Tôi cũng xin nói ra kinh nghiệm của mình: Đừng bao giờ nghĩ rằng những bậc cha mẹ trên là người trí thức, học hành cao hay có kinh nghiệm giáo dục con cái. Rất nhiều phần trăm là KHÔNG. Nhiều người Âu Mỹ lớn lên trong bình an và rất đầy đủ vật chất. Rất khó tìm một người gọi là “vất vả” hay lao đao lận đận trong cuộc sống. Người trẻ Âu Mỹ thường rơi vào tình cảm trai gái rất sớm. Họ đã có con khi họ chưa trưởng thành. Tôi thường nói là “A child takes care of  a baby!” – một đứa trẻ nuôi một đứa bé. Họ không biết nấu nướng hay chuẩn bị một bữa ăn cho bản thân thì làm sao biết nuôi con. Cách dễ nhất là mua thức ăn nhanh từ McDonald. Kết quả: Cha Mẹ, con cái đều ú ù u… cả ngày làm biếng không nấu nướng chỉ thích fast food thì làm sao không béo phệ. Mập thì làm biếng và dễ không có việc làm. Không công ăn việc làm thì chắt mót, bủn xỉn, ích kỷ, chỉ biết lo cho bản thân.

Nếu một người ấu trĩ, miếng ăn còn lo chưa xong thì làm sao có thể nghĩ cao đến chuyện tôn giáo hay phần thiêng liêng. Từ đó, họ vịn vào chuyện nhân quyền, tự do quyết định để cho mình khỏi bận tâm hay có trách nhiệm.

Nên việc lo cho con cái mình rửa tội khi còn nhỏ là bổn phận và quyền lợi của cha mẹ Công giáo. Ai sao lãng hay vịn cớ nhân quyền để cho con cái mình lớn lên mà không rửa tội là có tội trọng. Thương con mình không chỉ nói “I love you very much!” một ngàn lần một ngày, nhưng biết lo cho con mình rửa tội. Rửa tội là tìm một ý nghĩa, là định hướng cuộc đời cho con mình.

C. Nhạc diễn ý bài Tin Mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại đây