Nhạc diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật II Thường Niên, A

521

NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download bài nhạc File PDF

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật II Quanh Năm, A của Lm Peter Trần Thế Tuyên