Bài giảng Chúa Nhật II Thường Niên năm A | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

1261

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Sách Ngôn sứ Isaia 49:3,5-6;
Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.1-3
và Phúc Âm Thánh Gioan 1:29-34

A. Video bài giảng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ítraen, tôi đến làm phép rửa trong nước.” Ông Gioan còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần”. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Ðấng Thiên Chúa tuyển chọn”. Đó là lời Chúa.

Diễn ý Phúc Âm

Thấy Chúa tiến về phía mình,
Gioan liền giới thiệu thật tình như sau:
Đây Chiên Thiên Chúa tối cao,
Đấng được sai đến xoá bao lỗi lầm.

Đến sau! Nhưng chớ hiểu lầm:
Người phàm, tội lỗi ngang tầm chúng ta.
Người được Thiên Chúa Ngôi Cha,
Sai xuống trần thế sinh ra làm người.

Khi làm phép rửa cho Người.
Thần khí xuất hiện cửa Trời mở ra:
Rằng Con chí ái của Ta:
Đấng được tuyển chọn bôn ba trần đời.

Ngài đến tuyên bố kêu mời,
Ăn năn sám hối cho đời phúc vinh.
Chính Ngài là Đấng Cứu Tinh,
Trời cao mưa Đấng chúng sinh ngóng chờ. Amen.

I. Sứ điệp Phúc Âm:   

Câu giới thiệu của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian!” nhằm xác nhận rằng:

Thế gian có tội.

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng cứu con người khỏi tội.

Chúa Giêsu cứu nhân loại khỏi tội lỗi bằng việc sát tế chính mình như con chiên để làm của lễ giao hòa giữa Trời và Đất, mang con người lên trời hưởng hạnh phúc bất diệt.

II. Diễn giải Phúc Âm:

Tại sao Gioan Tẩy Giả lại giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa mà không là một con vật khác như bò, hay bồ câu…?”

Hình ảnh con chiên bị sát tế đã có lâu đời trong Kinh thánh Cựu Ước cũng như trong sinh hoạt tôn giáo của người Do Thái:

Trong sách Xuất hành chương 12, dân Do Thái đã được lệnh giết chiên đực một tuổi vô tì vết để lấy thịt ăn và lấy máu bôi trên cửa làm dấu cứu sống con đầu lòng khỏi bị sứ thần Thiên Chúa vào nhà giết chết đêm họ rời Ai Cập.

Sách Lêvi chương 4:32-34 và 5:6 được coi như sách luật về phụng vụ tế tự trong đạo Do Thái đã buộc dân Do Thái dùng chiên sát tế để chuộc tội mình.

Nhiều chương trong sách Tiên tri Isaia diễn tả máu chiên có giá trị chuộc tội. Hơn thế nữa Isaia từ chương 53 được coi như là bài tình ca của người tôi tớ Chúa. Nhân vật nầy trung thành với sứ mạng cứu thế của mình, sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người khác và ngoan ngoãn như chiên vô tội bị giết chết và không một lời than vãn.

Trong Kinh Thánh Tân Ước, Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi Corintô 5:7; Phúc Âm Gioan 1:29; Thư thứ I của Thánh Phêrô 1:19 cũng như sách Tông đồ Công vụ 8:32. Tất cả đều dùng hình ảnh Chúa Giêsu như lễ chiên toàn thiêu, mang ơn tha tội cho dân.

Chúa Giêsu chết đúng vào lúc mà trong đền thờ người ta sát tế chiên để mừng lễ Vượt Qua. Chúa Giêsu thể hiện đúng hình ảnh chiên vô tội và người đầy tớ trung thành của Thiên Chúa: Chết không một lời than vãn.

Gioan Tẩy Giả được sinh ra trong chương trình làm tiền hô cho Đấng Cứu Thế. Ngài cũng là tiên tri cuối cùng trong Cựu Ước. Ngài đã được linh ứng để nhìn nhận Chúa Giêsu là “Đấng đến sau tôi nhưng có trước tôi và cao trọng hơn tôi” cũng như Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa Đấng xoá tội trần gian mà hàng ngàn năm trước đã được tiên báo qua miệng các ngôn sứ. Không có hình ảnh con vật nào khác diễn tả trọn vẹn và chính xác Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là chiên sát tế cho bằng hình ảnh con chiên làm hy lễ chuộc tội cho dân mà dân Do Thái đã học biết, đã thấy và đã tin từ lâu đời.

Để dễ hiểu, chúng ta có thể lấy những hình ảnh so sánh trong văn hóa, phong tục Việt nam. Thí dụ người ta dùng cây trúc để nói lên hình ảnh của người quân tử, hình ảnh cây tùng cây bách thân to rợp bóng để diễn tả người chồng, hình ảnh cây liễu yếu mềm có chút lã lơi để diễn tả người phụ nữ, hình ảnh hoa sen trong đầm lầy để nói lên lòng thủy chung hay thanh liêm của con người… Chúng ta không thể đi ngược lại với những hình ảnh đã in sâu đậm trong tập tục và văn hoá Việt Nam nầy.

Những ngày đầu Chúa xuất hiện công khai rao giảng tin mừng thì đâu đã kịp chọn gọi các tông đồ. Phúc Âm Thánh Gioan Tông đồ phổ biến trễ tới 70 năm sau ngày Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu “Đây là Chiên Thiên Chúa…” Làm sao có thể tin đây chính là những lời phát xuất từ miệng Gioan Tẩy Giả?

Như có lần đã nói: Phúc Âm không là bài tường thuật sống động sự việc đang xảy ra theo kiểu phóng sự chiến trường hay kiểu truyền thông tận mắt, đưa tin nóng và giật gân, nhưng là sách dạy giáo lý. Như Thánh Gioan đã nói: Tất cả được viết ra để anh chị em tin và ai tin thì được cứu độ.

Không ai buộc chúng ta tin lời giới thiệu Chúa Giêsu “Đây Chiên Thiên Chúa…” là trăm phần trăm phát xuất từ miệng Gioan Tẩy Giả. Có thể Gioan Tẩy Giả đã nói. Có thể ông đã nói đại khái như vậy. Cũng có thể ông đã không nói gì. Nhưng Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho Thánh Gioan Tông đồ đặt vào miệng Gioan Tiền Hô những lời giới thiệu về Chúa Giêsu thật chính xác trên.

Chính xác vì diễn tả đúng y chang con người của Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng đến để làm lễ tế chuộc tội muôn dân. Chính xác, vì đó là nhiệm vụ của Gioan Tẩy Giả: Hài nhi con ơi, con sẽ được gọi là tiên tri của Đấng tối cao. Không ai khác có thể nói những lời trên ngoài Gioan Tẩy Giả.

Như vậy, nếu Gioan Tẩy Giả không nói hay nói không đúng như vậy thì hóa ra Thánh Gioan Tông đồ đặt chuyện sao?  Thưa không là đặt chuyện mà là “thực hiện trọn vẹn” chương trình của Thiên Chúa đã được tiên báo qua các tiên tri: Gioan Tẩy Giả là người được chọn để dọn đường cho Đấng Cứu Thế, ông được xếp đặt để nói và hành động như đã được tiên báo về ông. Nên Thánh Gioan Tông đồ đã dùng những gì tiên báo về Đấng Cứu Thế và về Gioan Tiền Hô mà làm thành bài Phúc Âm dạy về ơn cứu độ và Đấng Cứu độ nói trên.

III. Thực hành Phúc Âm:

Chuyện nóng hổi thật đau buồn:

Cách nay không lâu, trong lãnh thổ giáo xứ của tôi xảy ra án mạng giếng người và tự sát: Một người đàn ông mang tên Jesse Lee Northrup thất bại trong chuyện làm ăn đã bắn chết mẹ mình, cha ghẽ mình và một người làm việc cho mình. Sau đó anh ta cũng bắn chính mình chết. Người ta cố tìm nguyên nhân của chuyện giết người và tự sát khủng khiếp nầy.

Tôi trả lời ngay cho giáo dân mình: Thật vô phúc cho Jesse, anh ta không có đức tin. Anh ta không tin có Chúa trong đời. Vì không tin có Chúa là Cha và là thượng đế. Nên anh ta đâu có biết ai cho mình hiện hữu và hiện hữu để làm gì. Do đó, cuộc đời vô nghĩa, người chung quanh không có một quan hệ thiêng liêng nào. Cuộc đời chi có một chuyện: Tìm kiếm tiền bạc và của cải vật chất để hưởng thụ và chết. Khi không còn kiếm tiền được nhiều… Thất vọng và hận thù… đưa đến giết chết và tự sát.

Ước chi Jesse có một lần nghe hay đọc đoạn Phúc âm về việc Gioan Tiền Hô giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng: Đây là Chúa, đấng đến xoá tội trần gian… Jesse sẽ biết lý do mình hiện hữu, giá trị cao quí của cuộc đời và mục đích của đời người là ơn cứu độ là sự sống vĩnh cửu chứ không phải là tiền bạc hay vật chất mau qua.

Người ta sẽ dễ thất vọng và đi đến bắn giết người khác hay tự sát vì không có Chúa trong đời: Không biết lý do mình hiện hữu và mục đích của sự hiện hữu trên đời. Chuyện đời buồn xảy ra hằng ngày chung quanh ta… Người ta cố tìm nguyên nhân… Nhưng có nguyên nhân cần tìm thấy là: Nguyên nhân hiện hữu và phải làm gì để sự hiện hữu mình có ý nghĩa?

B. Nhạc diễn ý bài Tin Mừng lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại đây

LM. Peter Trần Thế Tuyên