Viếng Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ | Tri Khoan chuyển ngữ

383
Antoine Mekary | ALETEIA

Marinella Bandini | 08/04/21

Nhà thờ Chặng Đàng Ngày 50: Đây có phải là nhà thờ duy nhất ở Rôma không được xây dựng trên một kiến trúc từ thời đế quốc cổ đại?

Quý vị bấm vào đường dẫn này để xem ảnh

Aleteia mời bạn thực hiện một chuyến hành hương Mùa Chay trên internet đi qua 42 nhà thờ chặng đàng của Roma: mỗi ngày một nhà thờ, từ 17 tháng Hai đến 11 tháng Tư.

Ngày 50

Chính Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ nói với chúng ta về sự phục sinh vào thứ Năm của Tuần Bát nhật Phục sinh này.

Có vẻ như đây là nhà thờ duy nhất ở Rôma được xây dựng mà không tận dụng các kiến trúc của thời La Mã cổ đại. Nhà thờ đầu tiên có từ thế kỷ thứ 4, khi Đức Giáo hoàng Julius I cho xây dựng một nhà thờ đặt tên là “Basilica Iulia”. Vào thế kỷ thứ 5 một số tài liệu đã đề cập đến nhà thờ như là “titulus apostolorum.”

Công trình tiếp theo được xây dựng vào thế kỷ thứ 6, được cho là nhà thờ ex-voto (tạ ơn) của tướng quân Narses sau chiến thắng của ông trước người Goth, dưới triều đại của Đức Giáo hoàng Pelagius I, và nó được cung hiến cho các Thánh Tông đồ Philiphê và Giacôbê. Các thánh tích của hai vị thánh đến đây vào thời điểm đó, ngày nay được lưu giữ trong hầm mộ xây dựng vào cuối thế kỷ 19.

Vương cung thánh đường bị phá hủy bởi trận động đất năm 1348. Nhờ Đức Giáo hoàng Martin V, nhà thờ đã trải qua lần trùng tu lớn đầu tiên. Vào dịp này, nhà thờ được cung hiến cho 12 Thánh Tông đồ. Kể từ đó nhà thờ đã được xây dựng lại một số lần. Trong lần trùng tu năm 1475, mặt tiền đã được làm phong phú thêm với cổng vào chín mái vòm, và với tượng của 12 Thánh Tông đồ đứng trên lan can. Nhà thờ hiện nay được xây dựng lại vào nửa đầu thế kỷ 18.

Từ giữa thế kỷ 15, vương cung thánh đường được quản lý bởi các Thầy Dòng Tiểu đệ Phanxicô.

Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! (Tv 8:2)

* Phối hợp với Văn phòng Truyền thông Xã hội của Khu Tông tòa Rôma.

Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Vương cung thánh đường này được cho là nhà thờ duy nhất của Rôma được xây dựng mà không tận dụng các kiến trúc từ thời La Mã cổ đại. Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Vào thế kỷ thứ 5, một số tài liệu đã đề cập đến nhà thờ như là “titulus Apoolorum.” Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Nhà thờ được xây dựng lại vào thế kỷ thứ 6, được cho là một nhà thờ tạ ơn của tướng quân Narses sau chiến thắng của ông trước người Goth. Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Dưới bàn thờ là hầm mộ, nơi lưu giữ thánh tích của hai Thánh Tông đồ Philiphê và Giacôbê. Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Hầm mộ được xây dựng vào cuối thế kỷ 19. Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Thánh tích của hai Thánh Tông đồ Philiphê và Giacôbê đã đến Rôma vào thế kỷ thứ 6, nhờ công của Đức Giáo hoàng Pelagius I. Vương cung thánh đường của 12 vị thánh thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”
Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ. Khung vòm được trang trí bằng một bức bích họa mô tả “Vinh quang của Dòng Phanxicô.” Bắt đầu từ giữa thế kỷ 15, vương cung thánh đường đã được giao cho Dòng các Thầy Tiểu đệ Phanxicô. Vương cung thánh đường 12 Thánh Tông đồ thuộc về “Patrimonio del Fondo Edifici Culto – Bộ Nội vụ Ý.”

Quý vị đọc về truyền thống của các nhà thờ chặng đàng ở đây. Và xem các nhà thờ trước đây trong cuộc hành hương ở đây.

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/5/2021]