Lời mở đầu | Đặc san “Như Thầy Yêu Thương” 6

1411

Kính mời Ông Bà và anh chị em gần xa theo dõi loạt bài về Cha PX. Trương Bửu Diệp trong Đặc San Như Thầy Yêu Thương 6.

Kính thưa quí Ông Bà và anh chị em

Kính thưa quí ân nhân cho tiến trình tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp.

Tiến trình tuyên thánh và vận động tuyên thánh cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nhiều khi nhọc nhằn lên xuống nhưng vẫn tiếp tục tiến bước. Bên cạnh đó, những người có trách nhiệm trực tiếp thực hiện tiến trình cũng thấy hơi xa: Họ ở tận Rôma khó mà tiếp xúc.

Những nơi có đông người ái mộ Cha Diệp cũng giảm dần sinh hoạt vận động. Những đóng góp tài chánh giúp thực hiện tiến trình dường như không còn. Cách chung, ai cũng thấy có nhiều khó khăn và trở ngại.

Tuy nhiên, Lời Chúa dạy “NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG” vẫn còn đó. “NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG”  vẫn là tôn chỉ và vẫn là khẩu hiệu để thực hiện tiến trình tuyên thánh Cha Diệp. Đó là lý do Đặc San “NHƯ THẦY YÊU THƯƠNG” số 6 đến với bà con, quí ân nhân và những tấm lòng mộ mến Cha Diệp.

Đây là một cố gắng lớn trong điều kiện rất hạn chế về tài chánh cũng như điều kiện phố biến đến các nơi. Kính mong quí bà con, quí ân nhân và những ai mộ mến Cha Diệp hưởng ứng để theo dõi tiến trình, để cầu nguyện và để yểm trợ tiến trình tuyên thánh.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì phổ biến trong Đặc San NTYT 6 nầy.

Tôi vững tin rằng: Thánh ý Chúa đang được thực hiện qua những công việc không dễ dàng nầy. Xin cầu nguyện và cộng tác. Đó là lời mời gọi của Đặc San NTYT 6.

Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

15713 – 95 Ave. Edmonton AB. T5P 0A3 Canada
Email: [email protected]
Tel. 570 867 4313

— — —

Đón xem:
Thông tin lạc quan về tiến trình án tuyên thánh Cha PX. Trương Bửu Diệp.