Home Lời Chúa Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioan Kim và Anna, Song Thân Đức Maria | LCTTL Năm B

Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioan Kim và Anna, Song Thân Đức Maria | LCTTL Năm B

0
Thứ Năm, Ngày 26 Tháng Bảy, Thánh Gioan Kim và Anna, Song Thân Đức Maria | LCTTL Năm B

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy) 

Ca nhập lễ:
Chúng ta hãy ngợi khen Thánh Gioan Kim và Thánh Anna, nơi con cháu các ngài. Vì qua các ngài, Chúa đã ban phúc lành cho muôn dân.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa là Ðấng tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã ban cho thánh Gio-an Kim và thánh An-na được diễm phúc sinh hạ Ðức Ma-ri-a là thánh mẫu của Ðức Kitô, Con Chúa nhập thể. Xin nhận lời hai thánh chuyển cầu, cho chúng con được hưởng ơn cứu độ, Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa. Chúng con cầu xin…


Bài đọc: 
Hc 44, 1. 10-15
Danh thơm mãi lưu truyền hậu thế.
Trích sách Huấn Ca.
Giờ đây, chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân, cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những người đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào quên lãng. Dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước; nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ. Các ngài được mồ yên mả đẹp và danh thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Ðó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 131, 11. 13-14. 17-18
Ð: Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavit, tổ tiên Người 1./ Đức Chúa đã thề cùng vua Đa-vít và sẽ không thất tín bao giờ, thề rằng : “Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng.

2./ Vì Đức Chúa đã chọn Xi-on, đã thích lấy chốn này làm nơi Người ngự. Người phán: “Đây là chốn Ta nghỉ ngơi đến muôn đời, Ta sẽ ngự nơi này, vì Ta ưa thích.

3./ “Nơi đây, Ta sẽ cho Đa-vít một dòng dõi hùng cường, sẽ thắp cho người Ta đã xức dầu phong vương một ngọn đèn luôn luôn cháy sáng. Kẻ thù vua, Ta phủ đầy nhục nhã, còn trên đầu vua, rực rỡ ánh triều thiên.”

Tung hô Tin Mừng: Lc 2, 25c
Alleluia, alleluia! – Các ngài những mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên các ngài. – Alleluia.   


Tin Mừng:
Mt 13, 16-17
Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều an hem đang thấy.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ chúng con thành kính dâng lên Chúa, và xin cho chúng con được thừa hưởng phúc lành Chúa đã hứa cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 23, 5
Các ngài được Chúa ban phúc lành và được Thiên Chúa cứu độ hằng xót thương.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, là Thiên Chúa tối cao, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa hạ mình sinh làm người dương thế để qua một cuộc trao đổi lạ lùng kỳ diệu, con người được tái sinh làm con Chúa. Xin mở lòng nhân hậu ban cho những người được Chúa nuôi dưỡng bằng bánh dành riêng cho con cái Chúa, được thánh hoá nhờ tinh thần nghĩa tử Chúa ban. Chúng con cầu xin…