Thứ Hai, Ngày 9 Tháng Mười | Lời Chúa Trong Thánh Lễ Năm A

1100

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo  | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc: Gn 1,1-2,1-11


Tin mừng:
Lc 10,25-37

 

Ca nhập lễ: Et 13,9.10-11
Lạy Chúa, Chúa an bài mọi sự theo thánh ý Chúa của Ngài mà không ai cưỡng nổi. Ngài tạo thành vũ trụ cùng muôn loài hiện hữu dưới bầu trời. Chính Ngài là Chúa Tể càn khôn.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người; xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin.

Bài đọc: Gn 1,1-2,1-11
Ông Giô-na đứng dậy để tránh nhan Đức Chúa.
Khởi đầu sách ngôn sứ Giô-na.
Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng: “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta”. Ông Giô-na đứng dậy nhưng là để chốn đi Tác-sít với họ, tránh nhan Đức Chúa. Nhưng Đức Chúa tung ra một cơn gió to trên biển và liền có một trận bão lớn ngoài khơi, khiến tàu tưởng chừng như sắp vỡ tan. Thủy thủy sợ hãi; họ kêu cứu, mỗi người kêu lên thần của mình và ném hàng hóa trên tàu xuống biển cho nhẹ bớt. Còn ông Giô-na thì đã xuống hầm tàu, nằm đó và ngủ say. Viên thuyền trưởng lại gần và nói với ông: “Sao lại ngủ thế này? Dậy, kêu cầu thần của ông đi! May ra vị thần ấy sẽ nghĩ đến chúng ta và chúng ta khỏi mất mạng”. Rồi họ bảo nhau: “Nào chúng ta hãy bắt thăm cho biết tại ai mà chúng ta gặp tai họa này”. Họ gieo quẻ và quẻ rơi chúng ông Giô-na. Họ bảo ông: “Vì ông là người đem tai họa đến cho chúng ta, thì xin ông cho chúng tôi biết: Ông làm nghề gì? Ông từ đâu đến, quê ở nước nào, và thuộc dân nào? Ông nói với họ: “Tôi là người Híp-ri, Đấng tôi kính sợ là Đức Chúa, Thiên Chúa các tần trời, Đấng đã làm ra biển khơi và đất liền.” Những người ấy sợ, sợ lắm; họ nói với ông: “Ông đã làm gì thế?” Thật vậy, do ông kể lại là ông đang chốn đi để tránh nhan Đức Chúa. Họ hỏi ông: “Chúng tôi phải sử với ông thế nào để cho biển lặng đi, không còn đe dọa chúng tôi nữa?” Quả thật, biển càng lúc càng động mạnh. Ông bảo họ: “Hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này”. Những người ấy cố chèo vào đất liền, nhưng không thể được vì biển càng lúc càng dữ dội, khiến họ kinh hồn bạt vía. Họ kêu cầu Đức Chúa và thưa: “Ôi, lạy Đức Chúa, ước gì chúng con không phải chết vì mạng sống người này,  và xin đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng con; vì lạy Đức Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích.” Sau đó, họ đem ông Giô-na ném xuống biển. Biển dừng cơn giận dữ. Những người ấy sợ Đức Chúa, sợ lắm; họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa. Bấy giờ, Đức Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Giô-na. Ông ở trong bụng cá ba ngày ba đêm. Rồi Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất liền. Đó là lời Chúa.

Đáp ca: Gn 2,3.4.5.8
Đ. Lạy Chúa, Ngài đã đưa con lên khỏi huyệt để con được sống.

1/  Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa, Người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con.

2/  Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển, làn nước mênh mông vây bọc con sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này.

3/  Con đã nói: “Con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi! Nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa”.

4/ Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Đức Chúa và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài.

Tung hô Tin Mừng: xGa 13,34
Alleluia. Alleluia. Chúa nói: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Alleluia.

Tin mừng: Lc 10,25-37
Ai là người thân cận của tôi.
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Một hôm, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?” Ông ấy thưa: “Ngươi hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và thân cận như chính mình”. Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ mình là người có lý, nên mới thưa cùng Đức Giê-su rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?” Đức Giê-su đáp: “ Một người kia từ Giê-ri-sa-lem tới Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rược đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “ Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”. Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?” Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Đức Giê-su bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin Chúa thương chấp nhận và thánh hóa chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin.

Ca hiệp lễ:  Ac 3,25
Chúa nhân hậu từ bi với những kẻ một niềm trông cậy, và tha thiết kiếm tìm Người.

Hoặc: 1 Cr 10,17
Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì mọi người cùng chia sẻ một tấm bánh và một chén rượu mà thôi.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Đức Ki-tô; xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin.