Thứ Ba, ngày 18.08 | LCTTL năm A

660
Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Bạch Thảo đọc)  

Ca nhập lễ Tv 83,10-11
Lạy Chúa là khiên mộc chở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt Đấng Ngài đã xức dầu. Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa, là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin…

Nghe và Download tại đây.

Bài đọc:  Ed 28,1-10
Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần, mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh.
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en.
Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: Hỡi con người, hãy nói với thủ lãnh của Tia: Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi đem lòng tự cao tự đại nên ngươi đã nói: “Ta là thần, ta ngự trên ngai các thần, giữa trùng dương.” Ngươi chỉ là người, chứ không phải là thần mà lại dám cho mình ngang hàng với thần thánh. Này, ngươi khôn ngoan hơn Đa-ni-ên! Không bí mật nào giấu được ngươi. Nhờ khôn ngoan hiểu biết, ngươi đã làm ra của cải và thu tích vàng bạc trong kho. Vì ngươi rất khôn ngoan và có tài buôn bán, nên của cải ngươi đã tăng lên, và ngươi sinh lòng tự cao vì lắm của. Bởi vậy, Chúa Thượng là Đức Chúa phán thế này: Vì ngươi dám cho mình ngang hàng với thần thánh, nên, này Ta sẽ đưa những người ngoại bang hung dữ nhất trong các dân tộc đến đánh phá ngươi. Chúng sẽ tuốt gươm đối lại sự khôn ngoan tuyệt vời của ngươi, làm cho vẻ huy hoàng của ngươi ra ô trọc. Chúng sẽ xô ngươi xuống hố, và ngươi sẽ chết thê thảm giữa trùng dương. Trước mặt những kẻ sắp giết ngươi đó, liệu ngươi còn nói được: “Ta là thần” nữa chăng, đang khi ở trong tay những kẻ sắp đâm ngươi, ngươi chỉ là người chứ không phải là thần thánh? Ngươi sẽ chết như những kẻ không cắt bì, bởi tay quân ngoại bang, vì Ta đây, Ta đã phán, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Đó là lời Chúa.

Đáp ca Đnl 32,26-27a.27bcd-28.30.35cd-36ab
Đáp:   Chúa phán: Ta cầm quyền sinh tử.

1. Ta đã phán: Ta sẽ đập chúng tan tành, làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới, nếu như Ta không sợ kẻ thù xúc phạm.

2. Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm mà nói rằng: ‘Chúng ta cao tay hơn, tất cả điều đó, đâu phải là Đức Chúa đã làm.’ Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc, thiếu hẳn trí thông minh.

3. Làm sao một người đuổi được một ngàn người, và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy, nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi, và Đức Chúa đã nộp chúng rồi?

4. Ngày chúng lâm nạn đã gần, và vận hạn chúng đang sầm sập tới. Đức Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ dủ lòng thương hàng tôi tớ.

Tung hô Tin Mừng:  2 Cr 8,9
Allêluia, Allêluia. Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Allêluia.

Nghe và Download tại đây.

Tin Mừng: Mt 19,23-30
Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo thánh Mát-thêu.
Bấy giờ Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: “Thế thì ai có thể được cứu?” Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?” Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu”. Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ:  Tv 129,7
Chúa luôn luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Ki-tô; xin cho chúng con trở nên giống như Người, để mai sau được vào thiên quốc cùng Người chung hưởng phúc vinh quang. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.