Thánh lễ Chúa Nhật V Phục Sinh | 10.05.2020 | Lm Peter Trần Thế Tuyên

538

Mời xem:

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A | Lm Phêrô Trần Thế Tuyên