Thánh lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

441
http://d2u4q3iydaupsp.cloudfront.net/Awk8EJBqzQJCu54fwOUXlT6Bq2dL37HFVUyfD2zbqeHUQk4VQVKrE0HimsJBm5rldRmGUAgndryfZ7zHgvI0hH8ysfH5UvgbzXBpRjSFFqqM7Oh3GU0WLoUuUSDnEnED
Hạt giống phải bị chôn vùi và mục nát đi mới sinh hoa kết quả.

***
Xem bài liên quan: