Panô Chúa Nhật 1 Mùa Chay B

2331

NguoiAnGang

Tin Mừng: Mc 1,12-15
Đức Giê-su chịu Xa-tan cám dỗ, và có các thiên sứ hầu hạ Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mác-cô.
Sau khi Đức Giê-su chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Đó là lời Chúa.