Lịch Phụng Vụ Tháng Tư 2018 năm B

1654

Peter Tâm Thành biên soạn

Ý cầu nguyện: Cầu cho Giới Trẻ.

Xin cho giới trẻ biết quảng đại đáp lại ơn gọi của họ và trân trọng suy xét về việc dâng mình cho Chúa trong ơn gọi linh mục hay đời sống thánh hiến.

MÙA PHỤC SINH
“Năm mươi ngày, từ Chúa Nhật Lễ Phục Sinh đến Chúa Nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, như một ngày lễ duy nhất; hơn thế, như một Đại Chúa Nhật. Đặc biệt trong những ngày này hát Allêluia” (AC 22).

DL AL Màu
lễ phục
 Ngày lễ
1-4 16 Tr CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
  CANH THỨC VƯỢT QUA:
  1) St 1,1—2,2 hay 1.26-31a; Đáp ca 1: Tv 103,1-2.5-6.10 và 12.13-14.24 và 35  hay Tv 32,4-5.6-7.12-13.20 và 22 .
  2) St 22,1-18 hay 1-2.9a.10-13.15-18; Đáp ca 2: Tv 15,5 và 8.9-10.11.
  3) Xh 14,15—15,1; Đáp ca 3: Xh 15,1-2.3-4.5-6.17-18.
  4) Is 54,5-14; Đáp ca 4: Tv 29,2 và 4.5-6.11-12a và 13b.
  5) Is 55,1-11; Đáp ca 5: Is 12,2-3.4bcd.5-6.
  6) Br 3,9-15.32-4,4; Đáp ca 6: Tv 18,8.9.10.11.
  7) Ed 36,16-17a.18-28*; Đáp ca 7: Tv 41,3.5bcd; Tv 42,3.4 hay Tv 50,12-13.14-15.18-19.
  8) Rm 6,3-11; Đáp ca 8: Tv 117,1-2.16-17.22-23 [điệp khúc, “Alleluia” 3 lần]; THTM: [ngoài KT].
  9) Mc 16,1-7*.

LƯU Ý 21:

 1. Theo truyền thống xa xưa, đêm nay là đêm Chúa truyền phải giữ, và cử hành Canh Thức Vượt Qua để kính nhớ đêm thánh Chúa sống lại, được coi là “Mẹ của mọi lễ Canh Thức”. Trong Đêm Canh Thức Vượt Qua này, Hội Thánh canh thức để mong đợi Chúa sống lại và cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ấy trong các bí tích Khai Tâm Kitô giáo. Toàn thể truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận Đêm Canh Thức Vượt Qua này mang tính chất trông đợi cuộc quang lâm cánh chung của Chúa.
 2. Tất cả Canh Thức Vượt Qua được cử hành về đêm, nên không được bắt đầu trước lúc chập tối và phải kết thúc trước rạng đông ngày Chúa nhật.
 3. Không được phép chỉ cử hành thánh lễ mà không có các nghi thức Canh Thức Vượt Qua.
 4. Có thể cử hành Canh Thức Vượt Qua tại các nhà thờ và nhà nguyện đã không cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu. Tại các nơi đã cử hành các nghi thức ngày thứ Năm và thứ Sáu, có thể bỏ không cử hành Canh Thức Vượt Qua. Nhưng nơi nào có Giếng Rửa Tội thì buộc phải cử hành Canh Thức.
 5. Trong tất cả buổi cử hành, linh mục và các thừa tác viên khác mặc lễ phục mầu trắng như khi cử hành thánh lễ.
 6. Trong Đêm Canh Thức này, nghi thức được sắp xếp như sau:
  Phần thứ nhất: Thắp Nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh tượng trưng cho Chúa Kitô. Người là ánh sáng đến thế gian này để soi sáng cho mọi người, để tiêu diệt sự chết, để làm cho nhân loại được tham dự vào sự Phục Sinh của Người.
  Phần thứ hai: Phụng Vụ Lời Chúa. Tin tưởng vào Lời Chúa và điều Chúa hứa, Hội Thánh suy niệm những kỳ công Chúa đã làm cho dân Người, ngay từ lúc khởi nguyên.
  Phần thứ ba: Phụng Vụ Thánh Tẩy. Hội Thánh đón nhận các anh chị em tân tòng, và toàn thể cộng đoàn lặp lại những lời đã cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.
  Phần thứ tư: Phụng Vụ Thánh Thể. Gần rạng sáng ngày Phục Sinh, cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người cho tới khi Người đến.
 1. Phải cử hành Canh Thức Vượt Qua cách trang trọng, để giáo dân có thể hiểu ý nghĩa của các biểu tượng và các nghi thức; ý nghĩa này cũng được nói lên qua các lời nhắn nhủ và các lời nguyện.
 2. Để duy trì tính chân thật của dấu chỉ, nến Phục Sinh phải được làm bằng sáp nguyên tuyền, đủ lớn và còn mới, để diễn tả hình ảnh Chúa Kitô là ánh sáng thật soi chiếu thế gian.
 3. Do nhu cầu, bài Công Bố Tin Mừng Phục Sinh cũng có thể do một ca viên không phải là phó tế công bố; nhưng người này không xin chủ tế ban phép lành, và bỏ câu “Vậy giờ đây… “ cho đến hết lời kêu gọi, kể cả lời chào “Chúa ở cùng anh chị em”.

Có thể hát bài dài hay bài ngắn.

 1. Phải đọc ít nhất ba bài Cựu Ước, và trong trường hợp gấp rút thì đọc ít nhất là hai bài; nhưng không bao giờ được bỏ bài trích sách Xuất Hành. Nên hướng dẫn vắn tắt để giáo dân hiểu các bài Cựu Ước này có ý nghĩa tượng trưng và báo trước những thực tại trong Kitô giáo.
 2. Phụng vụ Thánh Tẩy trong Canh Thức Vượt Qua đạt ý nghĩa trọn vẹn nếu có ban bí tích Thánh Tẩy cho người lớn hay ít là trẻ em. Bằng không, tại các nhà thờ giáo xứ thì làm phép nước rửa tội. Nơi nào không có ai lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và cũng không phải làm phép Giếng Rửa Tội, thì làm phép nước nhắc lại bí tích Thánh Tẩy, sau đó lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích này, rồi rảy nước thánh trên dân chúng.
 3. Có thể xông hương khi đọc Tin Mừng, nhưng không mang đèn nến.
 4. Dấu chỉ bí tích Thánh Thể được hoàn hảo khi cho rước lễ dưới hai hình bánh rượu trong Đêm Canh Thức Vượt Qua. Đấng Thường quyền sở tại suy xét và ấn định các quy tắc về điều này.
 5. 14. Lễ đêm Canh Thức là thánh lễ Phục Sinh, tưởng niệm Chúa sống lại. Ai cử hành hoặc đồng tế trong lễ đêm, còn được cử hành hoặc đồng tế trong lễ ngày Phục Sinh.
1-4 16 Tr CHÍNH NGÀY: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH. Cv 10,34a.37-43; Tv 117,1-2.16-17.22-23; Cl 3,1-4 hay 1 Cr 5,6b-8; 1 Cr 5,7b-8a; Ga 20,1-9 hay Mc 16,1-7 trong thánh lễ chiều cũng có thể đọc Lc 24,13-35. Phải đọc hay hát Ca tiếp liên trong ngày lễ Phục Sinh, còn trong tuần bát nhật thì tùy ý.

LƯU Ý 22:

 1. Trong thánh lễ, thay vì nghi thức sám hối thì rảy nước thánh (đã làm phép đêm trước), để nhắc lại Bí tích Thánh Tẩy.
 2. Thắp sáng Nến Phục Sinh và đặt gần giảng đài hoặc gần bàn thờ trong các giờ cử hành phụng vụ trọng thể hơn của mùa này, tức là trong thánh lễ, giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống.
 3. 3. Các ngày trong tuần bát nhật, mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ (x. AC 24).
 4. Các ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh chỉ được cử hành thánh lễ an táng mà thôi. Không được cử hành các thánh lễ khác.
 5. Các Chúa nhật Mùa Phục Sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả thánh lễ an táng.
 6. Từ hôm nay cho đến hết Chúa nhật Hiện Xuống, đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
 7. Về việc rước lễ trong Mùa Phục Sinh: Giáo luật điều 920 dạy : “Mọi tín hữu sau khi Rước lễ Lần đầu, buộc rước lễ mỗi năm ít là một lần. Phải chu toàn luật buộc này trong Mùa Phục Sinh, trừ khi vì lý do chính đáng, họ có thể chu toàn luật buộc này trong thời gian khác trong năm”.

Tại Việt Nam, thời gian cần thiết để giữ luật buộc rước lễ trong Mùa Phục Sinh là từ thứ Tư Lễ Tro cho đến hết lễ Chúa Ba Ngôi, chiếu theo điều 217 của Công đồng Đông Dương lần thứ I, năm 1934 và thông báo của Uỷ ban Giám mục về Phụng vụ, số VII ngày 10-8-1971.

Tiện thể cũng nhắc về việc xưng tội. Giáo luật điều 989 dạy: “Mọi tín hữu sau khi đến tuổi khôn buộc phải trung thành giữ luật xưng các tội trọng, một năm ít là một lần”.

2 17 Tr THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,14.22-32; Tv 15,1-2.5.7-11; Tv 117,24; Mt 28,8-15. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Paola, ẩn tu).
3 18 Tr THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 2,36-41; Tv 32,4-5.18-20.22; Tv 117,24; Ga 20,11-18.
4 19 Tr THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,1-10; Tv 104,1-4.6-9; Tv 117,24; Lc 24,13-35. (Không cử hành lễ Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
5 20 Tr THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 3,11-26; Tv 8,2.5-9; Tv 117,24; Lc 24,35-48. (Không cử hành lễ Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục).
6 21 Tr THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,1-12; Tv 117,1-2.4.22-27; Tv 117,24; Ga 21,1-14.
7 22 Tr THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. Cv 4,13-21; Tv 117,1.14-21; Tv 117,24; Mc 16,9-15. (Không cử hành lễ Thánh Gioan Lasan, linh mục).
8 23 Tr CHÚA NHẬT II PHỤC SINH. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH. CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA THIÊN CHÚA. Cv 4,32-35; Tv 117,2-4.13-15.22-24; 1 Ga 5,1-6; Ga 20,29; Ga 20,19-31.
9 24 Tr Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. Is 7,10-14; 8,10*; Tv 39,7-8.8-9.10.11; Dt 10,4-10; Ga 1,14ab; Lc 1,26-38.

LƯU Ý 22b:

Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).

10 25 Tr Thứ Ba. Thánh vịnh tuần II. Cv 4,32-37; Tv 92,1ab.1cd-2.5; Ga 3,14-15; Ga 3,7b-15.

LƯU Ý 23:
Các ngày trong tuần Mùa Phục Sinh:

 1. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
 2. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
 3. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).
11 26 Đ Thứ Tư. Thánh Stanislaô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Cv 5,17-26; Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ga 3,16; Ga 3,16-21.
12 27 Tr Thứ Năm. Cv 5,27-33; Tv 33,2 và 9.17-18.19-20; Ga 20,29; Ga 3,31-36.
13 28 Tr Thứ Sáu. Thánh Martinô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 5,34-42; Tv 26,1.4.13-14; Mt 4,4b; Ga 6,1-15.
14 29 Tr Thứ Bảy. Cv 6,1-7; Tv 32,1-2.4-5.18-19; [ngoài KT]; Ga 6,16-21.
15 30 Tr CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; Tv 4,2.4.7-8.9; 1 Ga 2,1-5a; x. Lc 24,32; Lc 24,35-48.
16 1-3 Tr Thứ Hai. Cv 6,8-15; Tv 118,23-24.26-27.29-30; Mt 4,4b; Ga 6,22-29.
17 2 Tr Thứ Ba. Cv 7,51—8,1a; Tv 30,3cd-4.6 và 7b và 8a.17 và 21ab; Ga 6,35ab; Ga 6,30-35.
18 3 Tr Thứ Tư. Cv 8,1b-8; Tv 65,1-3a.4-5.6-7a; x. Ga 6,40; Ga 6,35-40.
19 4 Tr Thứ Năm. Cv 8,26-40; Tv 65,8-9.16-17.20; Ga 6,51; Ga 6,44-51.
20 5 Tr Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Tv 116,1.2; Ga 6,56; Ga 6,52-59.
21 6 Tr Thứ Bảy. Thánh Anselmô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Cv 9,31-42; Tv 115,12-13.14-15.16-17; x. Ga 6,63c.68c; Ga 6,60-69.
22 7 Tr CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Cv 4,8-12; Tv 117,1 và 8-9.21-23.26 và 21 và 29; 1 Ga 3,1-2; Ga 10,14; Ga 10,11-18.
23 8 Tr Thứ Hai. Thánh Giorgiô, tử đạo (Đ). Thánh Ađalbertô, giám mục, tử đạo (Đ). Cv 11,1-18; Tv 41,2-3; 42,3.4; Ga 10,14; Ga 10,1-10.
24 9 Tr Thứ Ba. Thánh Fiđêlê Sigmaringen, linh mục, tử đạo (Đ). Cv 11,19-26; Tv 86,1b-3.4-5.6-7; Ga 10,27; Ga 10,22-30.
25 10 Đ Thứ Tư. THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1 Pr 5,5b-14; Tv 88,2-3.6-7.16-17; 1 Cr 1,23a.24b; Mc 16,15-20.
26 11 Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Tv 88,2-3.21-22.25 và 27; x. Kh 1,5ab; Ga 13,16-20.
27 12 Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Tv 2,6-7.8-9.10-11ab; Ga 14,6; Ga 14,1-6.
28 13 Tr Thứ Bảy. Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo (Đ). Thánh Luy Grignion Montfort, linh mục (Tr). Cv 13,44-52; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ga 8,31b-32; Ga 14,7-14.
29 14 Tr CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Cv 9,26-31; Tv 21,26-27.28 và 30.31-32; 1 Ga 3,18-24; Ga 15,4a.5b; Ga 15,1-8. (Không cử hành lễ Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).
30 15 Tr Thứ Hai. Thánh Piô V, giáo hoàng (Tr). Cv 14,5-18; Tv 113B,1-2.3-4.15-16; Ga 14,26; Ga 14,21-26.