Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên | Chúa Nhật VII Phục sinh năm B | Vo Ha

713

vo hạ

Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên hay lên trời là Ngôi Con về cùng Ngôi Cha theo Thánh kinh ghi lại. Thiên đàng hay cõi trời là từ ngữ của niềm tin.

Đức Tin vào Thiên Chúa của Kitô Giáo, được ghi trong Kinh Tin Kính thời Giáo Hội sơ khai, trong đó Các Thánh Tông Đồ dạy rằng Chúa Giêsu Kitô, sau khi sống lại, thì “lên lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng”.

Thời nay, Lịch Phụng Vụ Công Giáo bắt đầu Mùa Vọng, gồm 4 Chúa Nhật đầu tháng 12 mỗi năm, để tín hữu chuẩn bị đón mừng Chúa Giêsu Giáng Sinh. Chúa đã đến trong thân xác con người và sống tại trần gian hơn 30 năm, gọi là giai đoạn Chúa hữu hình. Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên chúa nhật nầy, là đánh dấu một giai đoạn mới, là Chúa Giêsu bước vào giai đoạn vô hình khi về cùng Chúa Cha trên trời.

Trong thời gian ba năm rao giảng Tin Mừng khắp đó đây, Chúa Giêsu là nhân tố chính trong mọi hoạt động. Các tông đồ chỉ phụ giúp Chúa những việc cần thiết, đồng thời cũng được nghe, được nhìn và học được những lời Chúa nói, những việc Chúa làm. Để rồi khi Chúa ra đi, thì các Ngài lại phải bước lên vai trò chính trong sứ mệnh loan truyền nước Thiên Chúa. Các ông phải đem tất cả “sở tồn thành sở dụng” dưới sự soi sáng và hướng dẩn thêm của Chúa Thánh linh. Vậy ta cùng đọc những bài Lời Chúa bên dưới và xin Ngài chỉ dẩn thêm Thiên ý.

BÀI ĐỌC I 
“Phải chọn lấy một người trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/JanStyka-SaintPeter.jpgBài trích sách Tông đồ Công vụ. 1, 15-17. 20a. 20c-26
Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói: “Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời Thánh Kinh mà Thánh Thần đã dùng miệng Đavit để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta, đã thông phần chức vụ của chúng ta. Vì chưng, trong Thánh vịnh có chép rằng: “Một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó”. Vậy trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy, cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một người trong những người có mặt đây, để cùng với chúng ta làm chứng Người đã sống lại”. Họ giới thiệu hai người: Giuse tức Basabba, biệt danh là Công chính, và ông Matthia. Đoạn họ cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này, để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó”. Thế rồi họ bắt thăm và Matthia đã trúng thăm: Ông được kể vào với số mười một tông đồ.

BÀI ĐỌC II: 1 Ga 4, 11-16 
“Ai ở trong tình yêu, thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy”.

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con thân mến, nếu Thiên Chúa thương yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải thương yêu nhau. Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nếu chúng ta thương yêu nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta đã được tuyệt hảo. Do điều này mà chúng ta biết chúng ta ở trong Người và Người ở trong chúng ta, là Người đã ban Thánh Thần cho chúng ta. Và chúng ta đã thấy và chứng nhận rằng Chúa Cha đã sai Con mình làm Đấng Cứu Thế. Ai tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, thì Thiên Chúa ở trong người ấy và người ấy ở trong Thiên Chúa. Còn chúng ta, chúng ta đã biết và tin nơi tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thiên Chúa là Tình Yêu, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy.

PHÚC ÂM: Ga 17, 11b-19
“Để chúng được nên một như Ta”.
My Reflections...: Reflection for May 27, Wednesday of the Seventh Week of  Easter: John 17:11b-19Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng. Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Đôi dòng ghi chú và tâm tình.

Trong Bài đọc I, Sách Tông Đồ công Vụ chỉ ghi có một dòng về Chúa Thăng Thiên “tới lúc Người Lên trời”, nhưng lại dành cả bài đề cao và kể chuyện dưới đất. Khi ấy Thánh Phêrô đứng đầu nhóm 11, tập họp chừng 120 tín hữu. Đây chỉ là con số tượng trưng của Hội Thánh thời sơ khai, để tìm người thay cho Giuđa bán Thầy rồi thất vọng treo cổ vong mạng.

Việc bầu chọn nầy rất cần thiết cho cộng đoàn, vì con số 12 tượng trưng cho 12 chi tộc Israel cũ, mà nay là con số dân mới của Chúa. Thời đó, người Do Thái đã biết bỏ thăm, sau khi cầu nguyện, coi như một cách cụ thể để thỉnh vấn ý Thiên Chúa. Nên việc làm nầy thuộc về dân của Chúa, đi tìm ý Chúa.

https://i1.wp.com/christianpublishinghouse.co/wp-content/uploads/2018/01/paul-in-jerusalem_early-christians_02-e1559044188236.jpg?fit=600%2C326&ssl=1

Thêm nữa, việc chọn lựa nầy mang tinh dân chủ vì mọi người được đề cử ứng viên nào có đủ điều kiện căn bản là đi theo Chúa Giêsu từ khi phép rửa của Gioan tới lúc Người lên trời. Ông Matthia trúng cử, được chọn vào nhóm 12 để giảng dạy, truyền giáo và hợp nhất các tín hữu. Đó là sinh hoạt có tính “tông truyền” của Hội Thánh Chúa.

Các tông đồ là những nhân chứng mắt thấy tai nghe xác thực Lời Chúa Giêsu, làm cho cuộc cứu độ của Chúa Giêsu được liên tục qua những thế hệ mới.

Bài học đáng quí ở đây là mọi người cùng cầu nguyện: Xin Đấng Thấu suốt lòng mọi người chọn lựa ứng viên Ngài muốn, qua lá phiếu của dân Chúa.

Chúng con đây đã sản sàng làm ứng viên cho chương trình nào Chúa muốn?

Tới Bài Phúc Âm của thánh Gioan, đoạn 17 cũng là một phần di chúc của Thầy trong Bữa Tiệc Ly. Chúa đang hiện diện hữu hình tại phòng nầy, nhưng cũng coi như “bây giờ Con về cùng Cha” vì Cha và con không bị giới hạn do không gian và thời gian.

Ở đây, cách riêng, Chúa Giêsu xin Cha vinh danh Ngài, xin gìn giữ những kẻ tin trong danh Cha, giúp họ khỏi sự dữ, thánh hóa họ trong sự thật, làm cho họ nên một với nhau và hợp nhất với Cha để thế gian tin rằng Cha đã sai Con tới. Nhưng thế gian sẽ ghét họ vì họ không thuộc về thế gian.

Nói cách khác, Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ, cũng là đại diện cho toàn thể dân mới của Chúa. Xin Cha thánh hóa (17:17) họ và cùng cho tất cả nên một (17:11, 23). Vì chưng, sứ mệnh của Chúa Con là giúp nhân loại nhận ra Chúa Cha, qua lời nói việc làm và chính sự hiện diện của Con nơi trần thế.

Trở lại bài đọc 2, thư 1 của thánh Gioan Tông Đồ nhấn mạnh sự liên hệ giữa đức tin và đức ái.

Khi tin vào Thiên Chúa, thì biết Ngài yêu thương mình. Nên ta cộng tác tích cực vào tình yêu Chúa ban cho ta qua việc làm, là lý tưởng yêu người như chính mình. Lý do, chúng ta có cùng một Cha.

ý thứ hai là không chỉ nói mình yêu Thiên Chúa bằng môi miệng theo thói quen. Việc nầy không nghĩa lý chi, nếu không kèm theo hành động cụ thể. Mà hành động tượng trưng cho tình yêu Chúa phải hướng tới tha nhân. Vì chưng anh em ta là hình ảnh của Thiên Chúa và Ngài ở trong họ.

Nếu tín hữu yêu mến Thiên Chúa thì phải giữ điều răn của Ngài – coi như một thứ di chúc của ông bà cha mẹ để lại cho con cháu phải thi hành – trong đó điều quan trọng và căn bản là yêu thương tha nhân bằng việc làm có thể thấy được. Chính việc làm nầy, là thước cân đo lòng yêu thương Thiên Chúa nơi ta.

Đạo Chúa là đạo của yêu thương. Yêu Chúa, thương người bằng việc làm. Chúa về trời, để lại di chúc quan trọng nầy mà ai cũng biết khi đi đạo. Nhưng thi hành cả đời cũng không xong.

Xin giúp chúng con từng bước ý thức và thực hiện di nguyện của Chúa.

Xin dâng lời cầu.

Chúa Giêsu về trời và được Chúa Cha tôn vinh, làm mẫu gương nâng đỡ cho niền tin của chúng con trong những ngày sống trên trần gian.

  • Xin giúp chúng con hoàn thành những trách nhiệm trần thế trong gia đình và ngoài xã hội, để luôn làm vinh danh Chúa Giêsu phục sinh về trời. 
  • Xin cho những ai vô tình hay cố ý từ chối Chúa, được nhận ra Thiên Chúa là Cha chung và là nguồn hạnh phúc của mỗi người.
  • Xin cho những ai đang gặp trở ngại và khó khăn mọi mặt trong đời sống, nhận ra Đức Giêsu Phục sinh và lên trời là quê hương hạnh phúc thật mai.
  • Xin cho mọi thành viên trong họ đạo chúng con luôn sống và thực hành niềm tin Chúa Giêsu Phục sinh và về trời, để cùng được sống lại và lên trời như Chúa.
  • Xin Đức Giêsu Kitô phục sinh và lên trời, giúp chúng con biết sống theo Ngài, để được hanh phúc hôm nay và vinh quang với Người mai sau. Amen.

Pastor Offers Prayer for Peace