Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

291

CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM

Sách Khôn Ngoan 7.7-11;
Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13
và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt; hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

“Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao!” Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái và ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất”. Ðó là lời Chúa.

Diễn ý:

Thanh niên nhà giàu thiện chí,
Muốn nên hoàn thiện hỏi ý thể nào?
Ngoại tình dứt khoát không vào,
Lừa lọc, ăn cắp một hào cũng không.

Giết người, làm chứng lông bông,
Xa tránh tất cả! Lập công giúp đời.
Cha mẹ thảo hiếu vâng lời,
Hoàn thiện thanh thản cuộc đời an vui.

Từ nhỏ con đã được trui,
Tuân giữ lề luật niềm vui sớm chiều.
Tuy nhiên còn thiếu một điều:
Của cải phân phát, đánh liều cho không.

Chuyện cho chuyện bán làm xong,
Theo Ta truyền giáo lập công đời đời.
Thanh niên buồn bã xin rời,
Nuối tiếc của cải một đời chắt chiu.

I. Sứ điệp Phúc Âm:

Muốn theo Chúa thì phải:
Từ bỏ mọi sự ngay cả bản thân mình, Cha mẹ mình, mạng sống mình và của cải vật chất.

Chúa và phần rỗi các linh hồn là điểm nhắm của môn đệ Chúa.
Người giàu có khó vào nước thiên đàng vì bám víu vật chất làm cho mình công kềnh không thể lọt vào cửa hẹp.

II. Dẫn giải có liên quan Phúc Âm:

Tại sao muốn theo Chúa phải bán của cải vật chất cho người nghèo và… theo Chúa?

Chúng ta còn nhớ Lời Chúa: “Của cái các người ở đâu thì lòng các người ở đó!” (Mt 6.19-31).

 • Người môn đệ Chúa phải để lòng mình cho Chúa chiếm hữu.
 • Người môn đệ Chúa phải tập trung tâm trí , công việc và khả năng vào mục đích là Thiên chúa và vinh quang của Ngài.
 • Người môn đệ Chúa phải là người sẵn sang từ bỏ cái mà người đời khao khát và quyến luyến là của cải vật chất.

Vật chất có một hấp lực vô song. Vật chất là một Ông thần dũng mạnh. Nếu không từ bỏ vật chất có nghĩa là bỏ Chúa. Con người ta không tyể làm tôi hai chủ. Hoặc chọn Chúa hay là của cải vật chất (Lc 16.1-13).

Người giàu khó vào nước thiên đàng hơn là lạc đà chui qua lỗ kim? 

Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Có người cho rằng lỗ kim là một lỗ nhỏ chỉ đủ vừa một người chui qua trong nội thành Giêrusalem. Thật ra điều nầy không thấy nói đến hay không thấy được các nhà chú giải chứng mình. Thực tế Chúa muốn nói đến lỗ kim khâu vá… Nó rất nhỏ hẹp nhưng con lạc đà to còn có thể chui qua… nhưng người giàu thì không thể vào nước thiên đàng.

Tại sao người giàu khó vào thiên đàng hay không thể vào thiên đàng?

Thiên đàng có Chúa là chủ, nhưng người giàu có lại lấy tiền của làm chủ. Nên tự người giàu không chọn thiên đàng mà chọn ông chủ tiền bạc.

Vào thiên đàng là đi vào cửa hẹp (Lc 13.23-30). Muốn vào thiên đàng phải theo qui luật từ bỏ. Nguồi giàu thường tham lam và tiếc sót nều phải từ bỏ. Nên làm cho mình cồng kềnh không thể lọt vào thiên đàng.

Hãy đi bán những gì anh có cho người nghèo:

Người muốn theo Chúa phải thấy hình ảnh Chúa nơi người nghèo. Điều gì các người làm cho anh em bé mọn của Ta là làm cho chính ta (Mt 25.31-46). Cho người nghèo là cho Chúa.

Môn đệ Chúa được kêu gọi để đứng về phía người nghèo. Được người nghèo tức chiếm được 4/5 nhân loại trên thế giới. Thế giới có quá nhiều người nghèo.

III. Thực hành Phúc Âm:  

Có tiền mua được căn nhà, nhưng không mua được gia đình ấm êm.
Có tiền mua được giường êm nhưng không mua được giấc yên mộng lành.
Có tiền mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian bạc vàng.
Có tiền mua được chỗ sang nhưng không mua được nể nang người đời.
Có tiền mua được sách hay nhưng không mua được biết sâu hiểu nhiều.
Có tiền mua được xác thân nhưng không mua được tình yêu thật lòng.
Có tiền mua được máu, tim nhưng không mua được thiên niên tuổi đời.
Có tiền mua được thầy lang nhưng không mua được sức khỏe ơn Trời ban cho.
Có tiền, mua được nàng tiên, nhưng không mua được thiên đàng đời sau.

Lạy Chúa! Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa.

 • Con người bao giờ cũng thích ý mình được thực hiện hay thích người khác phục tùng mình.
 • Có người vợ đã ngang nhiên công bố là: Ổng ấy nghe lời tôi răm rắp, bảo đi đâu làm gì là không sai chạy.
 • Có người chồng kia đã mạnh dạn phát biểu: Dù là con mèo đen, nhưng tôi bảo vợ tôi nói trắng thì cô ấy cũng phải nghe tôi mà nói con mèo trắng.
 • Đời sống linh mục không phải dễ mà cũng không phải lúc nào cũng như ý mình muốn. Tuy nhiên tôi có một kinh nghiệm làm tôi thấy hạnh phúc trong đời sống là: Lạy Chúa, nầy con xin đến để thực thi thánh ý Chúa.
 • Thánh ý Chúa trong đời linh mục của tôi là bài sai của Đức Giám Mục địa phận.
 • Thánh ý Chúa trong đời linh mục của tôi là làm việc nhiều giờ, cố gắng mang ích lợi tối đa cho giáo dân.
 • Thánh ý Chúa trong đời linh mục của tôi là không phải theo ý của ông nào hay bà nào cả mà chu toàn bổn phận mình mỗi ngày một cách công tâm.
 • Thánh ý Chúa trong đời linh mục của tôi là bình an thư thái, không bận vướng và không phải quan tâm hay chú ý đến chuyện của người phối ngẫu: Làm gì mà đi lâu về vậy cà? Không biết có tình ý gi không mà cứ gọi điện thoại tâm sự với cô ấy mãi? Tiền bạc không biết có đủ cho lần đi mua sắm nầy không?….
 • Thánh ý Chúa trong đời linh mục của tôi là được đọc Lời Chúa, được dâng lễ, được ban bí tích, được rao truyền Lời Chúa và được hy sinh cho Nước Chúa.
 • Cám ơn Chúa ban cho tôi hạnh phúc được nói và sống: Lạy Chúa nầy con xin đến để thực thi thánh ý Chúa.
 • Tôi thật an bình và hạnh phúc không vì có lương hay có tiền nhưng vì tất cả là thánh ý Chúa.