Chúa Nhật Lễ Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

1409

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời Peter Tuyen | Nhạc Quang Hoài
Nghe nhạc và Download File MP3 | File PDF

PANÔ CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Xem slideshow bài Phúc Âm:
Bánh Mì Chúa Nhật Phục Sinh

Franc Lee