Bài giảng Chúa Nhật XXII Quanh Năm B

1358

1. Video bài giảng

Tóm ý:

Biệt Phái Do Thái giả hình
Ăn phải rửa tay rửa bình rửa bát
Trong lòng ôi thôi thối nát
Dâm ô, dối trá như rác nặng mùi.

Sạch dơ đâu phải lau chùi
Bên ngoài cho sạch lòng mủi hôi tanh
Dơ nhất là thói ghét ganh
Rình mò, bắt bẽ, đành hanh hại người

Giả hình sống thấy tức cười
Tưởng rằng giữ luật trọn mười thì ngon
Chúa chỉ biết đến lòng son
Tâm sao sống vậy làm con Ông Trời.

Không cần phải nói nhiều lời
Cầu xin Thiên Chúa cho đời bớt dơ
Tâm xà của lễ nằm trơ
Chúa không khấn nhậm bợn nhơ tâm hồn.
Amen.

CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM B
Sách Đệ Nhị Luật 4.1-2.6-8;
Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 1.17-18, 21b-22.27
và Phúc Âm Thánh Matcô 7.1-8a.14-15.21-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.

Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.
Ðó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

I. Giáo Huấn Phúc Âm: 

Thanh tẩy bên ngoài theo tập tục Do thái không là yếu tố làm thanh sạch tâm hồn.
Mọi chuyện tốt xấu phát xuất từ tâm hồn con người.
Tôn thờ Thiên Chúa phải đến từ tạn thâm tâm sâu thẳm của con người.
Kêu Chúa nhiều hay nói nhiều về Chúa không là bảo đảm cho một tâm hồn tôn thờ Chúa thật.
Xin Chúa là đấng thấu suốt tâm hồn con người hãy chiếm ngự tâm hồn con người để con người phát sinh những hành động tốt.

II. Vấn nạn Phúc Âm:  

Luật thanh tẩy truyền thống của Do Thái thởi Chúa Giêsu
Luật thanh tẩy theo truyền thống Do Thái dựa trên sách Lêvi chương 15.11-33.
Có nhiều luật lệ thanh tẩy, thồng thường nhất là luật rửa tay mỗi ngày 3 lần, đặc biệt phải rửa tay trước khi dùng bữa. Luật thanh tẩy buộc nặng nhất dành cho phụ nữ trong suốt bảy ngày kể từ khi hành kinh. Sách luật Levi 12.2 và 15.19  nói rằng: Bất cứ ai chạm tới người phụ nữ trong bảy ngày hành kinh thì bị đơ bẩn cho tới chiều tối. Bất cứ ai đụng chạm giường ngủ hay bất cứ nơi nào người phụ nữ hành kinh ngồi thì bị dơ cho đến chiều tối, đồng thời phải giặt quần áo và tằm bằng nước, sách Lêvi chương 15. 20-23

Tuyệt đối không được quan hệ tình dục với người phụ nữ trong thời gian có kinh. Đàn Ông và đàn bà vi phạm luật dơ bẩn nầy sẽ bị khai trừ khỏi cộng đồng trong một thời gian (sách Lêvi 18.19; Sách tiên tri Êzêkiel 18.6. 22.10) Nếu trong khi giao hợp và người đàn bà bắt đầu hành kinh thì cả hai bị đơ bẩn trong 7 ngày. Người đàn ông bị dơ bẫn từ người đàn bà truyền sang (Levi 15.24)

Luật thanh tẩy cũng buộc nặng với người phụ nữ sau khi sinh con. Theo sách Lêvi 12.1-8 thì bởi vì người phụ nữ ra máu khi sinh con cũng giống như lúc hành kinh, nên bị dơ 7 ngày nếu sinh con trai và bị dơ 14 ngày nếu sinh con gái. Nên người mẹ sinh con trai phải đợi thêm 33 ngày nữa mới được thi hàng nghi thức thanh tẩy trong đền thờ. Nếu bà sinh con gái phải đợi thêm 66 ngày nữa tức 80 ngày chẵn mới thi hành nghi thức thanh tẩy. Luật thanh tẩy người mẹ sau khi sinh là nghi thức luật buộc và phải dâng cúng lễ vật để chuộc lại sự trong sạch bản thân.

Hàng năm Giáo Hội cử hành lễ Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ vào ngày 2 tháng 2. Đây là việc Đức Mẹ làm nghi thức thanh tẩy theo luật buộc như được tường thuật trong Phúc Âm Luca 2.22-39

Chúa Giêsu nói: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng,còn lòng chúng thì lại xa Ta.Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” (Mc 7, 6b – 9)  

Người do thái sống với quan niệm rất duy vật, tức chuyện không thấy sẽ kể như hoàn chỉnh nếu đã chu toàn chuyện có thể thấy. Thí dụ: Không đi bộ quá 100 bước trong ngày Sabbath được coi là người đạo đức. Không làm gì cả trong ngày Sabbath, kể như chu toàn lề luật. Kẻ chu toàn lề luật thì đương nhiên là con cháu của Abraham và đương nhiên được cứu độ. Chúa Giêsu hoàn toàn chống đối thuyết duy vật và chuộng luật nầy của Do Thái. Trên thực tế, đâu phải ai đọc kinh nhiều, hay kêu Chúa nhiều là người đạo đức đâu. Trên thực tế, không chắc gì giữ trọn luật đi lễ ngày Chúa Nhật là được lên thiên đàng đâu. Có nhiều khi “khẩu phật mà tâm xà!” miệng kêu nam mô hay lạy Chúa liên tục mà trong lòng đầy tà dâm hay dối trá.

Người Do Thái bắt Chúa vào tối Thứ Năm. Sáng Thứ Sáu, họ yêu cầu Philatô ra án tử cho Chúa. Nhưng Phúc Âm nói là họ đứng ngoài dinh Philatô mà la kêu giết Chúa và không dám vào vì sợ bị ô uế không tham dự lễ vượt qua ngày Thứ Bảy được. Philatô là dân Rôma, là người ngoại, vào nhà tên ngoại giáo sẽ bị dơ bẩn… Thật trớ trêu, đem người ta đi giết oan thì không dơ bẩn mà lại sợ bị dơ vì vào sân nhà của tên ngoại giáo.

Tà tâm làm con người ra dơ bẩn chứ đâu phải tại không rửa tay hay tại vô nhà người ngoại giáo. Đúng là đạo duy vật, thứ đạo chuộng hình thức.

III. Thực hành Phúc Âm:    

Xưng tội là cách thanh tẩy tâm hồn rất hay. Nên thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội.

CÁCH XƯNG TỘI SONG NGỮ

XƯNG TỘI BẰNG VIỆT NGỮ XƯNG TỘI BẰNG ANH NGỮ
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Thưa cha, xin cha làm phép giải tội cho con. Bless me, father, for I have sinned.
Con xưng tội lần trước cách đây… (1, 2, 3…) tuần (tháng). It is (1, 2, 3…) week(s) (months), since my last confession.
ÐIỀU RĂN THỨ NHẤT: FIRST COMMANDMENT:
Con bỏ đọc kinh tối sáng ngày thường … lần. I did not say my daily prayers … times.
Con đã tin dị đoan (tin bói toán, chiêm bao, chiêu hồn) … lần. I believed in superstitious practice (fortune-telling, dreams, spiritism) … times.
Con có phạm sự thánh vì Rước Lễ trong khi mắc tội trọng … lần. I committed sacrilege by receiving Holy Communion while in mortal sin … times.
Con đã phạm sự thánh vì giấu tội trọng trong khi xưng tội … lần. I committed sacrilege by concealing a mortal sin during confession … times.
Con có ngã lòng trông cậy Chúa … lần. I lacked confidence in God … times.
ÐIÊU RĂN THỨ HAI: SECOND COMMANDMENT:
Con đã chửi thề … lần. I cursed … times.
Con kêu tên Chúa vô cớ … lần. I used God’s name in vain … times
Con đã không giữ điều đã khấn hứa vói Chúa … lần. I failed to keep my promise (vow) I had made with God … times.
ÐIỀU RĂN THỨ BA: THIRD COMMANDMENT:
Con bỏ lễ Chúa Nhật (hoặc Lễ buộc) vì lười biếng … lần. I missed Sunday Mass (Mass of obligation) at my own fault … times.
Con đi lễ trễ ngày Chúa Nhật … lần. I was late for Sunday Mass … times.
Con để cho con cái mất lễ Chúa Nhật … lần. I permitted my children to miss Sunday Mass … times.
Con làm việc xác ngày Chúa Nhật trái luật … lần. I worked on Sunday … times (I was doing unnecessary manual labor on Sunday … times).
ÐIỀU RĂN THỨ BỐN: FOURTH COMMANDMENT:
Con không vâng lời cha mẹ … lần. I disobeyed my parents .. times.
Con cãi lại cha mẹ … lần. I talked back to my parents … times.
Con đã bất kính cha mẹ … lần. I disrecpected my parents … times.
Con đã không giúp đỡ cha mẹ … lần. I did not help my parents .. times.
ÐIỀU RĂN THỨ NĂM: FIFTH COMMANDMENT:
Con có nóng giận và ghét người khác … lần. I was angry and hated someone … times.
Con có ghen tương … lần. I was jealous … times.
Con có dùng thuốc (phương pháp bất chính) ngừa thai … lần. I used birth control pills (or birth control device) … times.
Con có phá thai … lần. I had abortion … times.
Con có cộng tác vào việc phá thai … lần. I cooperated in abortion … times.
Con có làm gương xấu … lần. I gave bad example … times.
Con đánh nhau với người ta … lần. I hit someone … times.
Con có làm cho người khác bị thương … lần. I wounded another maliciously … times.
Con có hút thuốc (hoặc uống rượu) quá độ … lần. I smoked (or drank) excessively … times.
Con có dùng ma tuý … lần. I used narcotics … times.
ÐIỀU RĂN 6 VÀ 9: SIXTH AND NINTH COMMANDMENTS:
Con có những tư tưởng ô uế mà lấy làm vui thích … lần. I entertained impure thoughts … times.
Con tham dự vào câu truyện dâm ô … lần. I took part in impure conversation .. times.
Con có phạm tội ô uế một mình … lần (Con có thủ dâm … lần). I had impure act by myself … times (I masturbated … times).
Con có phạm tội tà dâm với người khác … lần. I had impure act with another person … times.
(Cho người đã kết bạn) Con có phạm tội ngoại tình … lần. (For a married person) I was unfaithful to my spouse … times. (I committed adultery … times)
Con có đọc sách báo tục tĩu … lần. I read abscene magazine, book … times.
Con có xem phim dâm ô … lần. I watched obscene movies … times.
ÐIỀU RĂN BẢY VÀ MƯỜI: SEVENTH & TENTH COMMANDMENTS:
Con có ăn cắp tiền của cha mẹ con … lần. I stole my parents’ money … times.
Con có ăn cắp của người ta (kể đồ vật ra: 1 cuốn sách, năm đồng…). I stole from other people (1 book, five dollars…)
Con có ước ao lấy của người ta … lần. I coveted other people’s things … times.
ÐIỀU RĂN THỨ TÁM: EIGHTH COMMANDMENT:
Con có nói dối … lần. I told lies … times.
Con có làm chứng gian … lần. I made false testimony … times.
Con có làm xỉ nhục người ta … lần. I insulted others … times.
Con có làm thương tổn thanh danh người khác … lần. I injured the reputation of others … times.
Con đã thiếu bác ái với tha nhân (với người khác) … lần. I was uncharitable with others … times.
ÐIỀU RĂN GIÁO HỘI: CHURCH’S COMMANDMENTS:
Con đã ăn thịt ngày thứ 6 trong Mùa Chay (hoặc ngày Thứ Tư Lễ Tro).. lần. I ate meat on fridays of Lent (on Ash Wednesday) … times.
Con đã không giữ chay (ngày Thứ Tư Lễ Tro, Thứ 6 Tuần Thánh) … lần. I did not fast (on Ash Wednesday, or Good Friday) … times.
Con đã không Rước Lễ trong Mùa Phục Sinh … lần. I did not observe (fulfill) my Easter duty … times.
Con đã bỏ xưng tội quá một năm. I did not go to Confession within one year.
KẾT THÚC: CONCLUSION:
Con thành thực ăn năn mọi tội kể cả những tội con quên sót, xin cha thay mặt Chúa tha tội cho con. Father, for these and all the sins of my past life, I am truly sorry.
YÊN LẶNG NGHE LINH MỤC KHUYÊN BẢO VÀ CHỈ VIỆC ÐỀN TỘI. LISTENING TO THE PRIEST’S ADMONITION AND IMPOSITION OF PENANCE.
NẾU LINH MỤC NÓI: “Hãy đọc kinh Ăn năn tội” thì hối nhân đọc nhỏ tiếng: Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. IF THE PRIEST SAYS: “Make the Act of Contrition” the penitent says in low voice: O my God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins, because of your just punishments, but most of all because they offend you, my God, who art all-good and deserving of all my love. I firmly resolve, with the help of your grace, to sin no more and to avoid the near occasion of sin. Amen.
LINH MỤC NÓI:

“Hãy cảm tạ Chúa, vì Người nhân lành”.

THE PRIEST SAYS:

“Give thanks to the Lord, for He is good”.

HỐI NHÂN ÐÁP:

“Vì lượng từ bi của Người tồn tại tới muôn đời”.

THE PENITENT RESPONDS:

“For His mercy endures forever”.

HỐI NHÂN CÓ THỂ CHÀO LINH MỤC KHI RỜI TÒA GIẢI TỘI:

“Con xin cám ơn cha” hoặc: “Cám ơn cha, xin cha cầu nguyện cho con”.

BEFORE LEAVING THE CONFESSIONAL, the penitent may say:

“Thank you, father.” Or “Thank you, father, please pray for me.”

 

2. Bản VănDownload File Word