Thứ Sáu 29.09.2023 | Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael | Lời Chúa năm A

38

Tổng lãnh thiên sứ được biết đến qua nhiều tôn giáo, truyền thống khác nhau, trong đó có Do Thái giáoKitô giáoHồi giáo và Bái hỏa giáo.

Từ Tổng lãnh thiên sứ (archangel) bắt nguồn từ tiếng HyLạp αρχάγγελος archangelos = αρχ- arch- (“đầu tiên, bậc nhất, thủ lĩnh”) và άγγελος angelos (“người đưa tin”).

Trong truyền thống Kitô giáo, ba Tổng lãnh Thiên sứ được nhắc đến là MichaelGabriel và Raphael. Cả ba Tổng lãnh Thiên sứ này được tưởng niệm chung trong ngày phụng vụ 29 tháng 9 hàng năm.

Gabriel, Tổng lãnh thiên sứ của Thiên Chúa, báo tin cho Maria là bà đang mang thai Chúa Giêsu.

Kinh Tân Ước nói về thiên sứ rất nhiều lần, nhưng chỉ 2 lần nhắc đến các Tổng lãnh Thiên sứ. Tổng lãnh Thiên sứ Michael được nhắc đến trong Thư của Thánh Giuđa (Jude 1.9): “Khi bàn cãi và tranh luận với ác quỷ về thi hài ông Môsê, ngay cả tổng lãnh thiên sứ Michael cũng không dám đưa ra một phán quyết nào phạm đến nó, mà chỉ nói: Xin Chúa trừng phạt ngươi!”. Bức thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonians (1 Thessalonians 4:16) viết rằng: “Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên sứ và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên”.

Tổng lãnh Thiên sứ Raphael được nhắc đến trong Sách Tobit 12:15 của Cựu Ước: “Tôi đây là Rafael, một trong bảy thiên sứ luôn hầu cận và vào chầu trước nhan vinh hiển của Đức Chúa”.

Cuốn sách thứ tư của Esdras đề cập đến Tổng lãnh Thiên sứ Uriel và Jeremiel, nhưng tài liệu này chưa bao giờ được coi là một phần của Kinh thánh Công giáo.

Giáo hội Công giáo không chính thức công nhận những Tổng lãnh Thiên sứ được nhắc đến trong một số nguồn tài liệu nằm ngoài Kinh thánh Công giáo như Raguel, Saraqael và Remiel (Sách Enoch) hoặc Izidkiel, Hanael và Kepharel.

Chính Thống giáo phương Đông cho rằng “có hàng nghìn Tổng lãnh Thiên sứ” nhưng chỉ tôn kính bảy người trong số họ theo tên. trong đó có Uriel và các tên khác thường thấy là SelaphielJegudiel, và Barachiel.

Đôi khi có cả Satan (tên là Satanel trong Sách Enoch) được coi như là một Tổng lãnh thiên sứ đọa lạc có tên là Lucifer.

Vài phong trào Kháng cách nhìn nhận Michael như là Tổng lãnh thiên sứ chính, là người duy nhất được đề cập đến một cách rõ ràng trong quy tắc Kháng Cách thuộc Kinh thánh.

Những phiên bản kinh thánh được sử dụng bởi các phong trào Kháng cách, trừ Apocrypha, không đề cập đến “Raphael” và ông chưa bao giờ được họ công nhận. Raphael, bên cạnh đó được đề cập trong Sách Tobit, một trong những Sách Deuterocanonical. Trong truyện nói Raphael đến từ sự giúp đỡ Tobit, giúp ông thoát cảnh mù lòa và con trai của ông đóng một vai trò quan trọng trong Sách Enoch.

Bảy Tổng lãnh Thiên sứ trong Chính thống giáo Đông phương. Từ trái qua phải: Jofiel, Chamuel, Gabriel, Miguel, Uriel, Zadquiel, Raphael.

(https://vi.wikipedia.org/wiki/Tổng_lãnh_thiên_sứ)

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Martha đọc)

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 Tại đây

Bài đọc:  Đn 7,9-10.13-14
Ngàn ngàn hầu hạ Ngài.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Đanien.
Tôi là Đa-ni-en, ban đêm, trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ. Áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của Người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan Người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan. Toà bắt đầu xử, sổ sách được mở ra… Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong. Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây
(Bạch Thảo đọc)

Hoặc:   Kh 12,7-12a
Thiên thần Micael và các thiên thần của Người giao chiến với Con Mãng Xà.

Lời Chúa trong sách Khải Huyền của thánh Gioan tông đồ.
Bấy giờ, có giao chiến trên trời: thiên thần Mi-ca-en và các thiên thần của người giao chiến với Con Mãng Xà. Con Mãng Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: “Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Ki-tô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Ki-tô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết. Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!” Đó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng  MP3 Tại đây

Tin Mừng   Ga 1,47-51
Các anh sẽ thấy các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.
Khi ấy, Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Na-tha-na-en hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Đức Giê-su trả lời: “Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Na-tha-na-en nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!” Đức Giê-su đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.” Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Đó là lời Chúa.

Et il ajoute: «Amen, amen, je vous le dis: Vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme.» (Jn 1,47-51)