Bài giảng Chúa Nhật V Quanh Năm A

1123

Các con như là muối đất
Ướp mặn gian trần vướng mắc tội khiên.
Muối mặn bản chất tự nhiên
Muối lạt, vô ích, ai điên đem dùng?

Đèn sáng mà để đáy thùng
Hỏi rằng có ích, có dùng được chăng?
Thành phố cao tựa hải đăng
Bày ra trước mắt như trăng ngày rằm.

Cuộc sống khiêm tốn âm thầm
Ít lời, nhỏ nhẹ, thấm giầm hy sinh
Gương sáng không chỉ đọc kinh
Chân thành, bác ái, dễ tin, nhớ đời.

Chung quanh nghe quá nhiều lời
Điếc tai, nhức óc, thói đời đảo điên
Ánh sáng, muối mặn, trước tiên
Gương lành, bác ái hữu duyên, lộc Trời.
Amen
TTT.