Ai Không Chống Đối là Ủng Hộ Các Con | Chúa Nhật 26 Thường Niên B

488

vo ha

Con người thường tình xưa nay trên thế gian nầy, đều mang sẳn trong mình bổn tánh   ganh tị, đố kỵ nên dễ khinh chê dèm pha phỉ báng những ai may mắn hơn mình. Đó là chưa kể ma quỉ, thêm những những kẻ đó đây vô tình hoặc cố ý phá hoại, bằng cách tâng bốc những thói hư tật xấu bên trên của mình. Về mặt tôn giáo, đó là hậu quả của tội Nguyên Tổ lưu truyền lai muôn đời cho con cháu.

Nhưng hình ảnh của vị tướng quân Môsê kiêm luôn lãnh đạo tinh thần được trưng dẩn hôm nay, cho thấy rằng tấm lòng của Thiên Chúa cao cả hơn của người phàm rất nhiều. Lòng Chúa rộng mở ra sao, xin cùng đọc những dòng nguyên văn Lời Chúa bên dưới cùng xin ơn thêm soi sáng.

BÀI ĐỌC I: Ds 11, 25-29  
“Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Ước gì toàn dân được nói tiên tri”
Bài trích sách Dân Số.   
Trong những ngày ấy, Chúa ngự xuống trong đám mây, và phán cùng Môsê, đồng thời lấy thần trí trong Môsê mà phân phát cho bảy mươi vị bô lão. Khi Thần Trí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy.
Vậy có hai vị ở lại trong lều trại, một người tên là El-đad, và người kia tên là Mê-đad. Thần Trí đã ngự trên hai ông: vì hai ông được ghi tên vào sổ, nhưng không đến ở trong nhà xếp. Khi hai ông nói tiên tri trong lều trại, thì có đứa trẻ chạy đến báo tin cho ông Môsê rằng: “El-đad và Mê-đad đang nói tiên tri trong lều trại”. Tức thì Giosuê, con ông Nun, tuỳ tùng của ông Môsê, và là kẻ được chọn trong số đông người, liền thưa rằng: “Hỡi ông Môsê, xin hãy cấm chỉ các ông ấy đi”. Ông Môsê đáp lại rằng: “Ngươi phân bì giùm ta làm chi? Chớ gì toàn dân được nói tiên tri và Chúa ban Thần Trí Người cho họ”.

BÀI ĐỌC II: Gc 5, 1-6 
“Của cải các ngươi bị mục nát”.
Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ.
Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì các tai hoạ sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi bị mục nát, áo quần các ngươi đã bị mối mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi đã bị ten sét, và ten sét sẽ là bằng chứng tố cáo các ngươi, và sẽ ăn thịt các ngươi như lửa đốt. Các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết. Này tiền công thợ gặt ruộng cho các ngươi mà các ngươi đã gian lận, tiền đó đang kêu gào và tiếng kêu gào của người thợ gặt đã lọt thấu đến tai Chúa các đạo binh. Các ngươi đã ăn uống say sưa ở đời này, lòng các ngươi đã tận hưởng khoái lạc trong ngày sát hại. Các ngươi đã lên án và giết chết người công chính, vì họ đã không kháng cự lại các ngươi

PHÚC ÂM: Mc 9: 37-42. 44. 46-47  
“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con.

Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: Kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt”. 

Đôi dòng ghi chú và tâm tình

Bài Đọc 1 được trích từ Sách Dân Số. Sách nầy được hoàn thành vào thế kỷ V Trước Công Nguyên. Sách ghi lại cuộc kiểm tra dân số, những bước đường của dân Chúa sau khi ra khỏi Ai Cập, luật lệ và những chỉ dân của Thiên Chúa … để chuẩn bị cho dân vào Đất Hứa.

Trong đoạn sách trên cho thấy Mosê  là nhà lãnh đạo toàn vẹn về mặt tôn giáo. Ông xin Chúa tuyển ra 72 vị bô lão uy tín để giúp ông lo cho Dân. Nhưng chỉ có 70 chục người  tới Liều Xếp  coi như nhà thờ hôm nay. Cả 70 vị được Thiên Chúa chấp nhân qua dấu chỉ Thần Trí ngự trên các ông và các ông đều nói tiên tri tại lều Hội Ngộ – nhà Chúa, nhà tu, đào tạo người của Chúa – bằng hiện tượng xuất thần hoặc đặc sủng.

Bấy giờ có 1 đứa trẽ và cả cận vệ của Mosê là Giosuê chay đến, yêu cầu Mosê ngăn cấm hai ông nầy. Nhưng lòng rộng rãi của Mosê mong ước Thánh Thần  xuống trên toàn dân và dân được nói tiên tri.

Còn hai vị khác ở lại trong lều trại với dân, vẫn được Thần Khí Chúa ngự trị và nói tiên tri cho dân gian. Ơn gọi nầy phần nào giống như trường hợp của Tiên Tri Giona.  Bấy giờ có 1 đứa trẽ và cả cận vệ của Mosê là Giosuê chay đến, yêu cầu Mosê ngăn cấm hai ông nầy. Nhưng lòng rộng rãi của Mosê mong ước Thánh Thần  xuống trên toàn dân và dân được nói tiên tri. Tức là Chúa ban cho cả thảy toàn  dân những đặc sủng, ơn đặc biệt để phục vụ cộng đồng.

Câu truyện trên cho thấy, Thiên Chúa có ý  dạy bài học rằng tình thương của Ngài ban ra cho mọi người  và ơn sủng của Chúa vượt qua hàng rào cấp bậc, phẩm trật, luật lệ trong  đạo ngoài đời  mà con người qui định.

Nhìn lại thời nầy, nhờ phương tiện truyền thông điện tử tân tiến, đã có nhiều giáo dân bình thường, góp phần truyền bá Đạo Chúa, bằng cách tự mở trên Youtube hay Face Book … những nhóm Lần Chuỗi Môi Côi, Học Lời Chúa, Cầu Nguyện chung sáng chiều, Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa, thánh ca … mà không bị thẩm quyền tôn giáo cản trở. Trái lại, còn khuyến khích công khai hoặc âm thầm.

Tới đây, hai mong ước mà Thánh Thần linh hứng cho nhà lãnh đaọ Môsê thời Cựu Ước,  mở đường đưa tới lời dạy chân thật của Chúa Giêsu trong Bài Phúc Âm với 3 ý chính rõ ràng dễ hiểu hôm nay.

Ý thứ nhất là đừng ngăn cấm người nhân danh Thầy Giêsu mà trừ quỉ , vì “ai không chống đối các con là ủng hộ các con”. Người nầy phải tin yêu Chúa Giêsu tới mức độ nào đó, mới làm được việc lớn lao như vậy, dù không có tên trong nhóm 12 hay 72. Chỉ mình Chúa biết người nầy là “đặc công” thi hành việc  Chúa, nên con đừng cản trở hoặc phê bình chỉ trích sau lưng.

Ý thứ hai là giúp cho người của Chúa (cùng mọi người khác nữa) dù chỉ một ly  nước –  coi như việc rất dễ làm  mà không hoặc rất ít tốn kém – thì cũng được Chúa bù trừ. Thêm nữa, những dân tộc nào, được ông bà tổ tiên dạy “thi ơn bất cầu báo, làm ơn chớ khá chờ người trả ơn” cũng không lo mất phần thưởng đâu, Vì có lời Chúa bảo chứng – credit.

Ý cuối cùng là Chúa dạy tránh gây gương xấu. Thời nào gương xấu trong đạo ngoài đời cũng có. Gương xấu của con làm nản lòng những người thiện tâm. Gương xấu nầy trước mặt trẽ em, sẽ  taọ ra thế hệ mới đầy gian trá và hỗn độn, lộn xộn cùng các thứ tai họa sẽ âp xuống (Gc 3:16). Nên Chúa muốn con quyết tâm đoạn trừ gương xấu tân gốc rễ bằng cách lựa chọn. Phải chọn “ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày” hoặc “được cái nầy mất cái kia” Lựa một cái, một bên  hay một phía. Xin cho con hiểu thà mất cái kia – đủ thứ xấu đưa tới cái chết tinh thần, phần hồn – để được cái nầy là chính Chúa, là đời sống vĩnh cửu.

Trở lại bài đọc 2. Thư của thánh Giacôbê Tông Đồ dùng lời lẽ khá nhạy cảm để lên án kẻ giàu có do bốc lột anh em nghèo khó.

Chúa không có ý muốn mọi người phải nghèo khó, nhưng khuyên nhủ đừng để tiền bạc lên ngôi ông chủ (Lc 16: 1-13). Chịu khó lao đông như Thánh Phaolô tay dệt tay đan (Cv 17 5-9) tức là làm ăn chân chính, đóng thuế theo bổn phận công dân (Mt 22:15-22) lo cho mình có cuộc sống vừa đủ, phần còn lại phải biết bố thí. Đọc dụ ngôn Ladarô và ông chủ keo kiệt (Lc 16: 19-31)

Tóm lại, xin mượn lời của cha/Lm. Toma Phượng trên KỸ NĂNG SỐNG CÔNG GIÁO làm lực hút và đẩy, để cùng sống Lời Chúa hôm nay:

“Nếu không dùng lời nói để xoa dịu, yêu thương thì nên im lặng. Đừng nên nói những lời dèm pha, săm soi gây đau khổ cho bất cứ ai vì ta không là họ, không thể hiểu được những góc khuất mà họ đã trải qua.

 • Đặt TÂM trên tay để giúp đỡ người khác.
 • Đặt TÂM trên mắt để nhìn thấy nỗi khổ của tha nhân.
 • Đặt TÂM trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
 • Đặt TÂM trên môi để nói lời an ủi với người bất hạnh.
 • Đặt TÂM trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
 • Đặt TÂM trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với mọi người.
 • Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có TÂM thì cuộc sống chỉ có hận thù”.

Thêm nữa, bên dưới xin ghi lại bài thơ song thất lục bác từ người bạn tốt lưu truyền.  Bài thơ được cho là của Đức Thánh Trần Hưng Đạo (Hưng Đạo Vương, 1228-1300) giáo hoá  thế gian toàn diện về thân khẩu ý dưới triết lý Phật Giáo,  thời mà Đạo Chúa chưa tới Việt Nam. Cố Giáo Sư Triết Học Đông Phương, Linh Mục Lương Kim Định (1914-1997) có nhân xét rằng những dòng tư tưởng nầy từ Đức Cồ Đàm,  hàm chứa trong bài thơ, đã trở thành cây đại thụ rợp bóng che chở cho nhiều dân tộc Á Đông về mặt tinh thần hàng ngàn năm qua. Ta dùng những lời hay ý đẹp bên trong, để giúp thêm học hỏi, suy niệm cùng thực hành Lời Chúa hôm nay.

“Mình không muốn cái đau đứt ruột
Thì đừng đem trói buộc cho người
Mình muốn cuộc  sống vui tươi
Đừng đem cái khổ chết người cho ai

Mình muốn cho tương lai tươi sáng
Cầu cho người danh rạng tiếng thơm
Cuộc đời sáng tối chiều hôm
Trăng tròn lại khuyết chớ ôm “nghiệp” vào.

Từ ngữ “NGHIỆP” trong câu trên là “gieo giống ác” mang ý nghĩa xấu mà dân gian hay nói,  như “bị nghiệp quật”.  Cũng cùng ý nầy   Lời Chúa Giêsu dạy “ai dùng gươm, sẽ chết vì gươm” (Mt 26: 52). Ngoài ra “nghiệp” còn mang ý tốt là gieo mầm thiện như Lời bên trên của Chúa “cho một chén nước … thì sẽ không mất phần thưởng đâu”(c. 41).

Xin dâng lời cầu

 • Xin Thánh Thần Chúa đổ đầy tình yêu trên mọi thành phần dân Chúa của Hội Thánh, để chúng con biết cùng nhau cộng tác xây dựng nước Chúa trong tinh thần hợp nhất dù có ít nhiều dị biệt. 
 • Xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới tránh những lời lẽ và  mánh khóe bất hoà chia rẽ, để  cùng nhau hợp tác xây dựng hoà bình lâu dài cho nhân loại.
 • Xin cho mọi thành viên trong họ đạo chúng con biết thực hành  lời Chúa răn dạy hôm nay, ý thức lại ơn gọi của mình để  bớt dần ganh tị phỉ báng dèm pha lẩn nhau, vì tất cả đều là  con  của Chúa
 • Xin cho chúng con biết mở rộng vòng tay tới những người đang lâm nguy trong cảnh cơ hàn, nhất là trong  mùa bệnh dịch Corona nầy. 
 • Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng con thêm trí hiểu thấu và nghị lực, để tránh gây gương mù gương xấu trong cộng đoàn, nhất là cho trẽ em thơ dại.
 • Xin giúp chúng con biết cùng chung vui và quí mến những người được Chúa ban tài trí hơn con, để cùng nhau hợp tác  làm việc chung theo ý Chúa. Amen.