Thứ Bảy, Ngày 13 Tháng Giêng, Kính Thánh Hi la ri ô, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh | LCTTL Năm B

1045

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Bạch Thảo | Kỹ thuật Audio Huy)

Bài đọc 1: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a

 

Tin Mừng   Mc 2, 13-17

 

Ca nhập lễ    Ed 34, 11.23-24
Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng”.

Lời nguyện nhập lễ
Lạy Chúa Cha toàn năng, thánh Hi la ri ô giám mục đã kiên trì bảo vệ tín điều Đức Giê Su Ki Tô, Con Chúa, là Thiên Chúa. Xin cho chúng con hiểu biết cho rõ và tuyên xưng cho đúng chân lý cao cả này. Chúng con cầu xin…

Bài đọc 1: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Đây là người mà Đức Chúa đã nói, Sa-un sẽ cai trị dân Người.
Bài trích sách Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Có một người thuộc chi tộc Ben-gia-min tên là Kít, con ông A-vi-ên; ông A-vi-ên là con ông Xơ-ro; ông Xơ-ro là con ông Bơ-khô-rát; ông Bơ-khô-rát là con ông A-phi-ác; ông A-phi-ác là con một người Ben-gia-min. Ông Kít là một người có thế giá. Ông có một người con trai tên là Sa-un, một người trẻ và đẹp trai; trong số con cái Ít-ra-en, không có người nào đẹp trai hơn ông. Ông cao hơn toàn dân từ vai trở lên. Các con lừa cái của ông Kít, cha ông Sa-un, bị lạc; ông Kít bảo ông Sa-un, con ông: “Con hãy đem một trong các người đầy tớ đi với con và lên đường đi tìm lừa.” Ông Sa-un đi qua miền núi Ép-ra-im, rồi đi qua đất Sa-li-sa, mà không tìm thấy. Họ đi qua đất Sa-a-lim: cũng không thấy gì. Ông đi qua đất Ben-gia-min, vẫn không tìm thấy. Khi ông Sa-mu-en thấy ông Sa-un thì Đức Chúa mách bảo ông: “Đây là người mà Ta đã nói với ngươi: chính nó sẽ cai trị dân Ta.”  Ông Sa-un lại gần ông Sa-mu-en ở giữa cửa thành và nói: “Xin ông làm ơn cho tôi biết nhà thầy thị kiến ở đâu.” Ông Sa-mu-en trả lời ông Sa-un rằng: “Tôi là thầy thị kiến đây. Ông hãy lên nơi cao, trước mặt tôi. Các ông sẽ dùng bữa với tôi hôm nay. Sáng mai tôi sẽ để cho ông đi và sẽ nói cho ông biết tất cả những gì đang làm ông bận tâm.” Ông Sa-mu-en lấy lọ dầu và đổ trên đầu ông Sa-un, rồi hôn ông. Ðó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 20, 2-3. 4-5. 6-7
Ð.  Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng.

1./ Lạy Chúa, Ngài tỏ uy lực khiến nhà vua sung sướng, Ngài đã chiến thắng, vua hoan hỷ dường nào! Lòng vua ước nguyện sao, Chúa đã ban như vậy, miệng vua khấn xin gì, Ngài cũng không từ chối.

2./ Chúa đã ân cần ban muôn phúc lộc,vương miện vàng, Ngài đội cho vua. Vua xin được sống, Ngài cho được sống, năm tháng dài lâu, tuổi thọ miên trường.

3./ Vì Ngài chiến thắng, nên nhà vua rực rỡ vinh quang, Ngài cho vua được oai phong lẫm liệt. Ngài đặt vua làm nguồn hạnh phúc đến muôn đời và cho vua được hớn hở vui mừng trước Nhan Thánh.

Tung hô Tin Mừng Lc 4, 18
Allêluia, alleluia. Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha. Allêluia.

Tin Mừng   Mc 2, 13-17
Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng đến với Người, và Người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. Những kinh sư thuộc nhóm Pha-ri-sêu thấy Người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì nói với các môn đệ Người: “Sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói với họ: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ
Lạy Chúa rất từ bi, xin nhìn đến của lễ chúng con dâng trên bàn thờ Chúa trong ngày lễ kính Thánh Giám Mục Hi la ri ô. Ước chi của lễ này giua1p chúng con đươc ơn tha tội và biết làm rạng rỡ Thánh Danh. Chúng con cầu xin …

Ca hiệp lễ     Ga 15,16
Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để an hem ra đi, thu được kết quả, và kết quả của an hem được lâu bền.”

Lời nguyện hiệp lễ
Lạy Chúa, Chúa vừa ban cho chúng con của ăn đem lại sự sống muôn đời. Xin cho niềm tin của chúng con nhờ đó mà được thêm bền vững, để noi gương Thánh Giám Mục Hi la ri ô chúng con tuyên xưng chân lý người đã tin và thưc hành giáo huấn người đã giảng. Chúng con cầu xin …