Nhạc, thơ diễn ý bài Phúc Âm | Chúa Nhật III Mùa Vọng năm A

619

NHẠC THƠ DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Bá Hiếu
Video: Hiếu Nguyễn

Download File PDF tại đây

Xem bài liên quan:

Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng, A