Nhạc diễn ý bài Tin Mừng Chúa Nhật XXIV Quanh Năm, A | Quang Hoài

452

Thơ: Peter Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài.
Trình bày: Mộng Hoa | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn

Xem bài liên quan: