Chúa Nhật 4 Phục Sinh | Nhạc & Ảnh diễn ý bài Phúc Âm

1015

VIDEO NHẠC DIỄN Ý BÀI PHÚC ÂM

Lời: Thế Tuyên | Nhạc: Quang Hoài | Trình bày: Minh An | Kỹ thuật video: Hiếu Nguyễn
Nghe và Download File MP3 | File PDF

PANÔ PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

 

Franc Lee